iş sağlığı ve güvenliği politikası

advertisement
ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Altınmarka Gıda, faaliyetleri ile ilgili çevresel etkilerinin ve iş sağlığı & güvenliği risklerinin
yönetimini genel yönetim politikasının ayrılmaz bir parçası olarak görür.
İş kazalarını&meslek hastalıklarını ve çevrenin kirlenmesini önlemeyi, çevre ve İSG
performansını sürekli geliştirmeyi, çevre ve İSG konusunda yürürlükte olan ilgili tüm yasal
mevzuata ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.
Doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltıcı faaliyetleri araştırır, planlar ve uygular.
Atıkların kaynağında veya yetkilendirilmiş lisanlı firmalar tarafından; tekrar kullanımını,
geri dönüşümünü, geri kazanımını, bunların mümkün olmadığı durumlarda ise çevreye zarar
vermeyecek şekilde bertarafını, sağlar.
Kaynak kullanımında ve tüm yeni yatırımlarında çevre ve İSG kriterlerini dikkate alır.
İş güvenliği ve çevre kültürü oluşturmak ve bu konuda bilincin arttırılmasını sağlamak
amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunur.
Tedarikçilerini çevre ve İSG performanslarını arttırmak amacıyla teşvik eder.
Çevresel ve İSG ile ilgili faaliyetlerini, sürekli kontrol altında tutarak neden olacağı çevresel
etkilerini azaltır, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Tüm çalışanlarını, işveren alt
işveren ilişkisi kurduğu firma çalışanlarını bu politikadan haberdar eder ve politikaya uygun
davranışlarda bulunmalarını talep ederek, işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikasını gerektiğinde gözden geçirir ve aldığı kararlar
doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
Birol ALTINKILIÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
01-KK-004/2/25.10.2013
Download