çevre politikası

advertisement
ÇEVRE POLİTİKASI
Çevre bilincini fabrika içinde tüm personelimizde ve ilişkide bulunduğumuz tedarikçilerimizde sürekli
geliştirmek üzere çalışmalar yapmak, bu amaçla Çevre Yönetim Sistemini kurmak,
Doğal kaynakların tüketimini en aza indirecek metotları araştırılarak tespit etmek ve kullanımını
sağlamak. Çıkan her türlü atığın tekrar kullanımı veya geri dönüşümünü arttırmak,
Havaya, toprağa ve suya verilmesi zaruri olan atıkların en aza indirilebilmesi için gerekli gayret ve
çabayı sarf etmek,
Çevreye ve insan sağlığına zararlı süreçler yerine, daha emniyetli olduğu ispatlanmış çevre dostu
alternatifler seçmek. Bu kapsamda her türlü enerji tasarrufu için gayret ve çabayı göstermek, personelin
bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılması için eğitimler düzenlemek,
Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek gerekli çevre yönetim sistemini oluşturmak, sisteme
uygulanması için gerekli olan kaynakları sağlamak ve kurulan yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesini
sağlamak,
İlgili tüm yasalara ve GOSB Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymak, geri kazanılabilir atıkların tekrar
değerlendirilmesine dönük faaliyetleri etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirmek, geri kazanım veya tekrar
değerlendirmenin mümkün olmadığı durumlarda Çevre Mevzuatına uygun bertaraf işlemlerinin yerine
getirilmesini sağlamak, geri dönüşümlü ambalaj malzemelerinin azami kullanımını sağlamak,
Ülker Yönetim Sistemi politikaları internette yayınlanan web sayfası ile tüm kamuoyuna açıklanmıştır.
İstenildiği taktirde bu politikalar tüm bağlı olduğumuz kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize ve
tedarikçilerimize yazılı olarak sunulur.
25.05.2015
İsmail ÖZTURAN
Fabrika Direktörü
ÇPL/02
ÇPL/01
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI
ÜLKER,
Faaliyet sahasında çalışanlarımız, taşeron ve ziyaretçilerimiz için güvenli çalışma ortamı
oluşturmak, sağlık ve güvenliklerini sağlamak ve işletmemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
kültürünü oluşturmak için;
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, bağlı bulunduğumuz Ülker Bisküvi San. A.Ş (Gebze
Şubesi) ISG gerekliliklerine uyacağız.
Faaliyetlerimizden dolayı oluşabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını takip edip,
önlemek için çalışma yapacağız.
Çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza yaptıkları faaliyetleri sorumluluk duygusu ve İş Sağlığı
ve Güvenliği bilinci ile yapmaları için gerekli eğitimleri vereceğiz.
Çalışma ortamında, ekipman ve davranışlardan kaynaklanan potansiyel tehlike ve riskleri
minumuma indirmek için çalışacağız.
Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipmanları temin edip, kullanımlarını sağlayacağız.
İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini belirleyerek ISG yönetim programları oluşturarak, bu
programların gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlayacağız.
ISG Yönetim Sistemi performansımızı izleyecek ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyeceğiz.
Bu politika İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile taşeron ve ziyaretçiler dahil
olmak üzere tüm çalışanlara duyurmak için firma içerisinde genel alanlara asılmış ve ayrıca
internette yayınlanmıştır.
25.05.2015
İsmail ÖZTURAN
Fabrika Direktörü
İSGPL/02
Download