TBMM B:67 20 . 2 . 2008 Uluslararası Sağlık Tüzüğü normları da göz

advertisement
TBMM
B:67
20 . 2 . 2008
Uluslararası Sağlık Tüzüğü normları da göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan
"Hudut Kapıları Bulaşıcı Hastalıklar Acil Eylem Planı" halen uygulanmaktadır. Yurda giriş
yapan her araçtan "Sağlık Bildirimi" alınmaktadır. Bu bildirimle; ateş, öksürük, ishal gibi
bulaşıcı hastalık bulguları sorgulanmakta, bu bulguların varlığı veya şüphesi durumlarında,
yurt dışından giriş yapan her araca ve araçtakilere mevzuat doğrultusunda eğitilmiş personelce
müdahale edilmektedir. Gerektiğinde vaka takibi yapılmakta, belirlenmiş hastanelere şevki,
teşhisi ve tecridi sağlanmaktadır.
2- Bazı Avrupa ülkelerini etkileyen Norovirüsler, dünya genelinde yaygındır ve
bulaşıcı gastroenterite en çok sebebiyet veren virüslerdendir. Mide-bağırsak sistemini
etkileyerek gastroenterit yada "mide gribi" olarak adlandırılan hastalığa yol açarlar.
Gastrointestinal hastalıklara sebep olabilecek bakteri ve parazitlerle de ilişkileri yoktur.
Hastalık, enfekte bireylerin dışkı veya kusmukları ile etrafa saçtıkları yada yüzeylere
bulaştırdıkları virüslerle temas sonrasında sağlıklı bireylere ağız yoluyla kolaylıkla
bulaşabilir.
Enfeksiyon. 10-50 saat arası kuluçka süresinden sonra karakteristik olarak şiddetli
mide bulantısı, ani kusma, karın bölgesinde kramplar ve ishal ile seyreden, akut başlayan
gastroenterit şeklindedir. Enfeksiyonla birlikte ateş görülmesi çok nadirdir. Enfeksiyon 12 ila
60 saat kadar sürmekle beraber, kendi kendine düzelir. Virüslerin bulaşıcılıklan yüksektir ve
çevreye karşı dayanıklıdırlar.
Norovirüsler çoğunlukla kreşler, okullar, hastaneler, huzurevleri, bakımevleri gibi
toplu kullanıma açık tesislerde salgınlara yol açmaktadırlar. Bu virüsün bilinen
epidemiyolojik tek kaynağı insandır. Tedavisi tamamen hastalık belirtilerine yöneliktir.
Antiviral bir tedavisi bulunmamaktadır. Aşısı yoktur. Hastalığın ölümcül olma oranı çok
düşüktür (%0,1). Bununla birlikte özellikle yaşlı insanlar için ölümcül olabilmektedir.
Bulaşıcı ve salgın hastalıkların dünya üzerindeki son durumu Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından izlenmekte ve resmi web sayfalarından günlük olarak duyurulmaktadır.
Ayrıca hastalığın salgın yapma veya yayılma durumuna göre alınacak önlemleri de bu
duyurular yoluyla önermektedir. Norovirüs enfeksiyonları hakkında halen DSÖ tarafından
yapılmış herhangi bir duyuru ve öneri bulunmamaktadır. Buna rağmen hastalık konusunda
sınır kapılarındaki sağlık denetleme merkezlerimiz bilgilendirilmiş, yurda giriş yapan araçlara
ve giriş kapılarına yönelik kontrol ve genel sağlık önlemlerinin alınması hususlarında gereken
talimat verilmiştir.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.
-99-
Download