üst kademe yönet c ler mz görevden alındı

advertisement
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: KHK/0/00/31/65/15/10
Lefkoşa – 03 Ağustos, 2010
Konu: Basın Açıklaması
“ÜST KADEME YÖNETİCİLERİMİZ GÖREVDEN ALINDI”
Kamu görevine Kamu Hizmeti Komisyonu’nda başlayıp, uzun yıllar kurumumuzda çeşitli kademelerde
başarılı görevler yaptıktan sonra üst kademe yöneticisi olan KHK Genel Sekreteri Mustafa Yeşilada ve
İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü Hüseyin Arifoğlu ile ölçme-değerlendirme konusunda ihtisası olan
Sınav Dairesi Müdürü Mehmet Öke, bugün üçlü kararnamelerle görevlerinden alındı.
Kamu Hizmeti Komisyonu çalışmalarının en yoğun olduğu bir dönemde, kilit noktadaki yöneticilerin
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile yasanın öngördüğü çerçevede herhangi bir istişarede
bulunulmadan görevlerinden alınmış olunmasını kamu yararı açısından çok ciddi bir gelişme olarak
değerlendiren KHK Başkanı Çetin Uğural, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli her türlü
önlemin alınacağını söyledi.
Görevden alınan üst kademe yöneticilerinin, müşavirlik statüleri ile aktif olarak görev yapmaya
devam edeceklerini, onların kızağa alınması veya evlerine gönderilerek çalışmadan maaş almaları gibi
bir durumun kesinlikle sözkonusu olmayacağının da altını çizdi.
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak, toplumsal sorumluluk ve görev bilinci ile gelişmeleri
soğukkanlılıkla karşılamaya çalışacağını belirten Çetin Uğural, Devletin en üst düzeydeki
makamlarının, yakın bir işbirliği, diyalog ve istişare içerisinde çalışmalarının esas olduğu bilinciyle
konuyu ilgili makamlarla görüşmeye çalışacağını da söyledi.
2007 Şubat ayında KHK Başkanlığına atanan Çetin Uğural, objektif, tarafsız, bağımsız, ayırımcılık,
kayırmacılık, partizanlık ve torpile ve bunlarla ilgili hiçbir şüpheye fırsat vermeyen bir titizlikle
yürütülen çalışmaların, başta işsiz gençler olmak üzere, kamu oyu, siyasi partiler, sivil toplum
örgütleri ve halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını, desteklendiğini ve devamının
arzulandığını da sözlerine ekledi.
“Bugün hükümette olan siyasi parti muhalefette olduğu dönemde, kurumun meclise giden konularına
ve en önemlisi bütçesine de, kurum faaliyetlerine destek anlamında olumlu oy vermekte idi. Sınav
harçlarının artırılmasıyla ilgili yasa değişikliğinde dahi, Başkan olarak yaptığım izahat ve tavsiyelere
değer vererek destek olunan bir güzelliğin, iktidar konumunda da devam edeceğini bekliyordum ve
hala daha bunun olabileceğini, hatta olması için elbirliği ile çalışılabileceğine inanıyorum. Halkın
devletine olan güvenine önemli katkıları olduğunu düşündüğüm Kamu Hizmeti Komsiyonu’nun bu
durumunu zaafiyete uğratacak, kamuoyunda ve halkta şüphe ve tereddüt yaratabilecek gelişmelere
asla yol açılmaması gerekir. Kamu reformunda kaldırılması gündemde olan ve şu anda da kamu
vicdanında mahkum olan Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın uygulanmasında artık çok titiz olunması
gerektiğini de düşünüyorum. Devletin mali zorluklar içerisinde olduğu ifade edilen bir dönemde, gizli
işsizlik riski taşıyan ve devlete ilave mali yük yaratan müşavirlik uygulamalarının sürdürülmesi değil,
sınırlanması ön planda olmalıdır.
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak, şu anda anlaşılır bulmadığım bu gelişmelerin doğru bir
mecraya girmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime söz veriyorum. Gündemde olan
sınavlarımızın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için de, şu anda müşavir pozisyonuna düşen üst
kademe yöneticilerimizin çalışmalarını sürdürmeleri için talimat verdiğimi de kamu oyunun ve
sınavlara girecek adaylarımızın bilgisine sunarım. Kurum olarak, tüm personelimiz görev başında ve
sizlerin hizmetindedir.”
Kamu oyunun bilgisine saygı ile sunulur.
Basın Bürosu.
Görevden Alınan Üst Kademe Yöneticilerimiz:
Genel Sekreter
Mustafa Yeşilada
İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü
Hüseyin Arifoğlu
Sınav İşleri Müdürü
Mehmet Öke
Download