PowerPoint Sunusu

advertisement
YASALARDA ve YASA
YAPIMINDA İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
1
• İklim değişikliğine uyum (negatif/pozitif uyum)
• Yasa içeriklerinde iklim değişikliği
• Milletvekilleri ve iklim değişikliği
• Planlama ve iklim değişikliği
• Nasıl bir kalkınma?
2
•
Tarım ve Gıda Güvenliği
•
•
•
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
•
(İklim Değişikliği/kuralık) (Geçici 1. Madde-af-) (Çevre Kom. Havale)
•
Tarım topraklarında düşüş
5488 sayılı Tarım Kanunu
•
Su gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanabilmesi
•
Çevrenin korunması, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, biyolojik çeşitliğin ve ekosistemlerin korunması, doğal
afetlerle mücadele
5533 sayılı Tohumculuk Kanunu
•
•
Tarımsal faaliyetlerin iklim değişikliğine karşı esnekliği azalması
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
•
Aşırı hava olaylarındaki sıklık
3
•
Arazi Kullanımı ve Ormancılık
•
•
•
4342 sayılı Mera Kanunu
•
Önemli yutak alanı
•
Tahsis Amacının Değiştirilmesi (Toplu konut, santral, yapılaşma…)
•
İstisna… İstisna…
6831 sayılı Orman Kanunu
•
Maden Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu…
•
İstisna… İstisna… İstisna…
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
•
•
6292 sayılı Kanun (2B Kanunu)
•
•
İşgal altındaki orman alanı büyüklüğü 500 bin hektar (5 bin km²)
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
•
•
Orman alanlarının turizm yatırımlarına tahsisi… (Anayasa mahkemesi iptal)
Yönetmelikle istisna…
3402 sayılı Kadastro Kanunu
•
Orman kadastrosunun kaldırılması
4
• Kentleşme
•
6306 sayılı Kanun (Kentsel Dönüşüm)
•
19,5 milyon konut-6,5 milyon konut
•
Zeytincilik Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mera Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun
• Diğer Kanunlar
•
2872 sayılı Çevre Kanunu
•
•
İklim değişikliği bir çevre sorunu değildir
644 sayılı KHK (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
•
636, 644,645, 648…
•
Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları
•
KHK’lara eleştiri bütçe görüşmelerinde
•
645 sayılı KHK (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)
•
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Kanunu
• 2015 Merkezi Yönetim Kanunu
• 10. Kalkınma Planı
5
Teşekkür ederim…
6
Download