fađzlerđn ekonomđ üzerđndekđ yükü đle kamu reformu öncelđklđ

advertisement
KAMU HĐZMETĐ KOMĐSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: KHK/0/00/31/65/15/10
Konu: Basın Açıklaması
Lefkoşa – 13 Ocak, 2010
“FAĐZLERĐN EKONOMĐ ÜZERĐNDEKĐ YÜKÜ ĐLE KAMU REFORMU
ÖNCELĐKLĐ...”
KHK Basın Bürosu:
Maliye Bakanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti
Komisyonu Başkanı Çetin Uğural’a nezaket
ziyaretinde bulundu.
Rasyonel bir ekonomi ve devlet yönetimi
yapılanması için, kamu yararı odaklı
yaklaşımlarla, toplumsal çözümler
getirilmesinin mümkün olacağı düşüncesi,
görüşmenin ortak yaklaşımı oldu.
Her iki kurumun gerektiğinde en üst düzeyde
çalışma ve işbirliği yaparak, konuların kamu
yararı temelinde şekillenmesinin gözetilmesi
kararlaştırıldı.
Maliye Bakanı Ersin Tatar, önceki gün, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Çetin Uğural’a nezaket
ziyaretinde bulundu. Gündemsiz, dostane bir görüşme çerçevesindeki ziyarette, ülkemizin öncelikli
sorunları ve çözüm yolları da ele alınarak, görüş alış-verişinde bulunuldu.
Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın göreve gelmesinin hemen akabinde öncelikli olarak faizlerin
yüksekliği konusunu ele almasını, ekonomik sorunlara yaklaşımda çok doğru bir yaklaşım olarak
değerlendirdiğini belirten KHK Başkanı Çetin Uğural, ekonominin finansmanının reel sektör ve bireyler
üzerinde taşınamayacak bir yük oluşturmasına mutlaka çözüm getirilmesi gerektiği ve bu takdirde
ekonomik ve sosyal hayatın büyük bir rahatlamaya kavuşacağı üzerinde durdu.
Maliye Bakanı Ersin Tatar ise, kamudaki verimsizlik ve yetersizlik sorununu dile getirerek, kamu
istihdamındaki şişkinliğe rağmen, birçok teknik konuda işleri yürütebilecek uzman kişi bulmakta zorluk
yaşandığını ve bunu, aşılması gereken ciddi bir sorun olarak gördüğünü belirtirken, kamu reformunun
bu sıkıntıları ortadan kaldıracak bir içerikte olması gerektiği üzerinde durdu.
Ortaya konan bu tesbitler çerçevesinde, faizlerin ekonomi üzerindeki yükü ile kamu reformu,
görüşmenin öncelikli gündemini oluşturmuş oldu.
Rasyonel bir ekonomi ve devlet yönetimi yapılanmasının öneminin dile getirildiği görüşmede,
yaşanılan sıkıntılara kamu yararı odaklı yaklaşımlarla toplumsal çözümler getirilmesinin mümkün
olduğu üzerinde müşterek düşünceler ortaya konuldu.
Görüşme sonunda, Maliye Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nu ilgilendiren konulardaki
uygulamalarla ilgili karşılıklı bilgi ve görüş alış verişinde de bulunularak, her iki kurumun daha yoğun
ve yakın bir temas içerisinde ve gerektiğinde en üst düzeyde çalışma ve işbirliği yaparak, konuların
kamu yararı temelinde şekillenmesinin gözetilmesi kararlaştırıldı.
KHK Basın Bürosu.
Download