kuruluşumuz kalite politikası

advertisement
Çevre politikası
Sektörümüzde hiç bir koşulda ödün vermeden, çevre şartları ve yasal şartlara uyarak
üretim yapmak, yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için girdilerimizin ve
faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirmek, tüm yönetici ve
çalışanlarımızla birlikte bu bilinçle hareket etmek kuruluşumuzun çevre politikasıdır.
Çevre politikamızın dayandığı ilkeler ;

İnsan ve çevre sağlığına önem vermek,

Çevresel boyutları belirlemek; çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit
etmek ve sürekli güncellemek,

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini
azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak kirliliği önlemek,

Geri dönüşüm imkânı olan her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddenin
yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri yapmak
Genel Müdür
Download