İncirin Fenolojisi ve Meyve Kalitesi Üzerine İklimsel Faktörlerin

advertisement
Proje No
Proje Başlığı
Entegre Proje: İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretimde Toprak–
Su Kaynaklarına Etkileri
Alt Proje: İncirin Fenolojisi ve Meyve Kalitesi Üzerine İklimsel
Faktörlerin Etkilerinin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
İncir Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
İlknur Kösoğlu
Nilgün TAN, Ramazan KONAK, Pınar GÖRÜCÜOĞLU,
Alper BAYDAR, Oğuz ALTUNKAYA, Selim ARPACI
Başlama ve Bitiş Tarihleri
01/01/2015
TAGEM
31/12/2017
İklim değişikliği ile mücadele ve uyumda tarım sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi
altyapısının oluşturulması buna bağlı olarak da tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi
ile ilgili araştırmalar son yıllarda tüm dünyada hız kazanmıştır. Ülkemizde bu alandaki çalışmalar
başlangıç aşamasındadır. Yaşanan ekstrem iklim olayları ve küresel ısınmanın incir (Ficus carica)
gibi yüzyıllardır yetiştiği bölgenin bitki örtüsünü oluşturmuş, doğal olarak yayılım göstermiş ve
ürün kalitesi iklime bire bir bağlı olan bitkileri tehdit edeceği öngörüleri vardır. Dünya kuru incir
yetiştiriciliğinin % 60’ının sağlandığı Büyük ve Küçük Menderes havzalarında iklim ve toprak
şartları gerek incirin döllenmesi ve yetiştirilmesi ve gerekse de kurutulması açısından ideal
özelliktedir. Yetiştiricilik yapılan alanların %80’inin eğimli ve sulama imkanının olmadığı
bölgelerde olması, son yıllarda düşme eğiliminde olan verim ve iklimsel faktörlere bağlı olarak
artan mikotoksin riski, havzada kurulan barajlar ve sürekli bir yenisi eklenen jeotermal enerji
santralleri incir bitkisinde bu konuda çalışmaları zorunlu kılmaktadır. İklimsel değişikliğin biogöstergesi olarak en basit ve en ucuz yöntem olarak değerlendirilen fenolojik gözlemler küresel
iklim değişikliği araştırmalarında çok önemli bir araçtır. Çalışmalarda birçok tek ve çok yıllık
bitkinin fenolojik gözlemleri ortak dil oluşturma adına geliştirilen BBCH (Biologische
Bundesantalt, Bundessortenamt and Chemische Industrie) ölçeğine göre yapılmaktadır. Planlanan
bu projeyle incir bitkisinin fenolojik davranışları üzerine iklimsel faktörlerin etkilerinin
tanımlanmasıyla ekstrem şartların yaşandığı üretim periyodlarında gerekli uyarıların yapılabilmesi,
önlemlerin alınabilmesi adına veri tabanı elde edilecektir. Bu amaçla BBCH ölçeği incir bitkisi için
geliştirilecektir. Farklı rakımlarda seçilecek bahçelerden alınacak iklimsel veriler, fenolojik gözlem
sonuçları ve meyve kalite parametreleri arasındaki ilişki, yapılacak olan korelesyon ve regrasyon
analizleri ile irdelenecektir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards