HİNDİSTAN MUMBAİ TİCARET HEYETİNE İLİŞKİN SEKTÖR

advertisement
HİNDİSTAN MUMBAİ TİCARET HEYETİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU
(06 – 09 NİSAN 2015)
Sosyal Yapı
Toplam nüfusu 1,2 milyar olan ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi durumundaki
Hindistan, gelir dağılımı açısından yüksek gelirli ile düşük gelirli kesim arasındaki
farkın en fazla olduğu ülkelerden biridir. Nüfusun %40'ı zor şartlarda yaşarken,
%60'lık kısmının refah düzeyi ve alım gücü yüksektir. Bu %60'lık bölümü temsil eden
refah düzeyi yüksek yaklaşık 700 milyon kişi, Avrupa standartlarında yaşam
sürmektedir ve alım güçleri çok yüksektir. Din Hindistan'da bir hayat tarzıdır ve
Hinduizm'in de etkisiyle halkın %60 kadarı vejetaryendir.
Ticari Yapı
Hindistan’ı 1,2 milyar nüfuslu yoksul bir ülke olarak değil, ciddi bir satın alma gücüne
sahip 200-300 milyon tüketicinin yaşadığı, istikrarlı bir makro ekonomik yapıya sahip
ve gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı bir pazar ve
dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak görmek daha doğru olacaktır.
İlaç sanayi çok gelişmiş olan Hindistan ilaç sanayisi hammaddelerinde potansiyel bir
pazardır. Nüfus özellikleri nedeniyle de zeytinyağı, sert kabuklu meyveler, kuru
meyveler başta olmak üzere gıda ürünlerinde büyük potansiyel ihtiva etmektedir.
Hindistan'da sağlıklı yaşam için zeytinyağı kullanımı yaygınlaşmaktadır.
İnşaat – müteahhitlik iki ülke arasında en fazla potansiyel arz eden sektördür. 2001
yılında ilk kez bir Türk müteahhitlik firması Hindistan’da bir otoyol ihalesi almıştır.
Ayrıca Hindistan’da mevcut bulunan ihalelere katılmak üzere Hintli firmalar ile
ortaklaşa çalışmalar yürüten ve orada temsilcilik ofisi açmış bulunan firmalar
mevcuttur. Müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi çeşitli mal gruplarında ihracat artışına
yol açacaktır.
Hindistan'da altyapı yapımı geleneksel olarak kamu sektörünün görev alanındadır.
Ancak özellikle son yıllarda altyapıya olan büyük talebin ve kalitenin iyileştirilmesi
ihtiyacının karşılanması amacıyla özel sektörün ve yabancı sermayenin katılımı
teşvik edilmektedir.
Hindistan'ın toplam ithalatı : 460 milyar dolar
Hindistan'ın toplam ihracatı : 320 milyar dolar
Hindistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler: Petrol, elmas, kıymetli metaller, pirinç
Hindistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler: Ham petrol, altın, elmas, taşkömürü, palm
yağı
Türkiye-Hindistan Dış Ticaret Değerleri (bin dolar)
2012
2013
2014
İhracat
791.724
586.981
586.700
İthalat
5.843.638
6.367.788
6.898.000
Denge
-5.051.914
-5.780.807
-6.311.300
Hacim
6.635.362
6.954.769
7.484.700
Tablodan da görüleceği üzere iki ülke dış ticaret hacimleri arasında büyük farklılıklar
vardır ve dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhinedir. Türkiye'nin Hindistan'a ihracatında
başlıca ürünler mermer ve traverten ile haşhaş tohumu olarak göze çarparken
ülkemizin Hindistan'dan İthalatındaki başlıca ürünler petrol yağları, sentetik iplik ve
karayolu taşıt aksamıdır. İhracat potansiyeli yüksek ürünler olarak aşağıdaki ürünler
görülmektedir:
• Salça ve meyve suları
• Bisküvi, şekerleme, çikolata vb.
• Makarna
• Zeytinyağı
• Kuru ve sert kabuklu meyveler; incir, kayısı , fındık vb.
• Konfeksiyon (özellikle kadın ve erkek takım elbise)
• Makine halısı
• Cam eşya
• İnşaat malzemeleri (özellikle seramik, fayans, banyo takımları)
• Otomotiv parçaları
• Mobilya (özellikle ev mobilyaları)
• Altın mücevherat
• Tekstil makineleri
• Tekstil kimyasalları
• Kağıt peçete, havlu vb.
Taze Meyve Sebze ve Meyve Sebze Mamulleri Sektörü
Hindistan'da halk taze meyve sebze ürünlerinin %90'ından fazlasını marketlerden
değil, pazarlardan satın alarak tüketmektedir. Ancak bu durumun önümüzdeki
dönemlerde değişeceği öngörülerek 10 yıl içinde marketlerden alma alışkanlığının
büyük ölçüde artacağı tahmin edilmektedir. Bir çok ülkeden meyve ithalatı
gerçekleşmektedir. Elma Amerika, İtalya , Polonya, Çin, Şili, Y.Zelanda'dan; Armut
Çin ve Arjantin'den; erik ve siyah incir iç pazardan, üzüm iç pazarın yanı sıra Şili ve
Güney Afrrika'dan , Portakal ve mandarin iç pazardan tedarik edilmektedir. Limon
yerine misket limonunun tercih edildiği görülmüştür.
Hindistan meyve tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin ve
özellikle bölgemizin ihracat potansiyeli ile örtüştüğü söylenebilir. Özellikle kiraz, elma,
armut, siyah incir erik ve kayısı ürünlerinin Hindistan'a ihracat potansiyelinin olduğu
tahmin edilmektedir. Bu ürünlerin Hindistan'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri
aşağıda yer almaktadır ve bu oranlar tüm ülkeler için geçerlidir:
Ürün adı
Kiraz
Elma
Armut
İncir
Erik
Kayısı
Portakal
Uygulanan Gümrük Vergisi
%30
%50
%30
%30
%25
%30
%30
Meyve sebze mamulleri sektörü açısından bakıldığında market raflarında kapari,
salatalık turşusu, jalepeno biber, acı soslar, meyve kompostoları (kiraz, ananas,
şeftali, mango, papaya) gibi ürünler görülmektedir. Avrupa'nın önde gelen bazı
markaları da raflarda yerini almıştır. Hindistan'da acı ve baharatlı ürünler sıklıkla
tüketildiği için özellikle acı sosların Hindistan'a ihracatı mamul sektörü açısından en
önemli potansiyel olarak görülmektedir.
Ticaret Heyeti
Heyet programının ilk gününde Royal Bombay Yacht Club'da iş forumu ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleşmiştir. Akşamında ise Mumbai Ticaret ve Sanayi Odasının
partnerliğinde Başkonsolosumuz ve Hindistan'daki Türk iş adamlarının da katılımıyla
akşam yemeği organizasyonu gerçekleşmiştir. Söz konusu görüşmelere Hintli
firmalardan yoğun ilgi olmuştur. Özellikle Hindistan meyve ithalatçıları birliği ve
Hindistan'ın en büyük ithalatçısı olan firma ile yapılan görüşme son derece olumlu
geçmiş ve önemli ithalatçılar ülkemize davet edilmiştir. Mayıs ayının son haftası veya
haziran ayının ilk haftasında Hindistan'ın en büyük meyve ithalatçısı Yupaa
International firması ve berarb erinde gelecek 3-4 meyve ithalatçısı firmanın ülkemize
ve bölgemize gelerek bölgemizdeki tesisleri gezmeleri ve ikili iş görüşmelerde
bulunmaları beklenmektedir. Söz konusu firma ile Mumbai'da bulunan T.C. Hindistan
Konsolosu ve Ticaret Ataşemiz'in iletişim bilgileri aşağıda üyelerimizin bilgisine
sunulmaktadır.
Download