ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE
KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
( ÖNEMLİ / SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC
sayılı REACH Tüzüğü’nün ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla “Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı ve söz
konusu taslağa http://kimyasallar.csb.gov.tr adresinin “mevzuat” sayfasından ulaşılabileceği ifade
edilmektedir.
Bu çerçevede, bahse konu taslak Yönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin ekli
form aracılığıyla en geç 01 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, TİM’e gönderilmek
üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica
olunur.
**************************************************
2) PAMUK LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
HAKKINDA
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden iletilen, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nca hazırlanan ekli “Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Taslağı”na ilişkin olabilecek görüşlerin Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere ekte yer alan Görüş
Bildirim Formu aracılığıyla 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 12:00’ye kadar, Birliğimize ( Faks:
0.342.211 05 09 – 10 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
3) 2010/8 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKONOMİ BAKANLIĞI
DESTEKLİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR
Bilindiği üzere, 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında Türkiye'de kurulu şirketlerin uluslararası
pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim ve
danışmanlık firmalarından alacakları eğitimlerin giderlerinin %70'i Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklendiği ayrıca, Gaziantep merkezli, DC Danışmanlık Eğitim ve Mühendislik Hizmetleri San.
Tic. Ltd. Şti.nin, Ekonomi Bakanlığı tarafından “yetkili eğitim kurumu” olarak onaylandığı ve bu
tebliğ kapsamında açılacak eğitim programları giderlerinin %70’inin Ekonomi Bakanlığı tarafından
hibe olarak firmalara geri ödeneceği daha önceki sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Konuya ilişkin olarak, DC Danışmanlık Eğitim ve Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd.
Şti. tarafından verilecek olan eğitimlere ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı program ekte yer
almaktadır.
İrtibat İçin :
İslim ÇELİK – Proje Sorumlusu
DC Danışmanlık Eğitim ve Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Ulus Mah. Fevzi Çakmak Bul. Hukuk Plaza Kat: 5 No:25 Şehitkâmil/GAZİANTEP
Tel: 0342 341 90 01 Fax: 0342 341 90 02 GSM: 0530 668 33 60
www.dcdanismanlik.com.tr; [email protected]
**************************************************
4) KURU İNCİR DANIŞMA NİTELİĞİNDE GENEL KURUL
TOPLANTISI
Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) alınan yazıda; kuru incir ihracatçılarının katılımı ile
25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 14:00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere EİB
Hizmet Binası’nda “Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı”nın düzenleneceği
ayrıca, önümüzdeki sezon kuru incir ihracatında yapılacak hidrojen peroksit kontrolleri konusunda
bilgi vermek üzere, Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol
Genel Müdürlüğü’nden birer temsilcinin katılımı için davette bulunulduğu ifade edilmektedir.
Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. 2013-14 Sezonu Kuru İncir ihracatında yaşanan gelişmeler,
2. 2014-15 Sezonu Kuru İncir ilk yükleme tarihinin görüşülmesi,
3. Diğer konular.
**************************************************
5) AB’YE ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA İHRACATI
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; 743/2013/EC sayılı Komisyon Uygulama
Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların AB’ye
ithalatı mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve
ülkemizde gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksikler nedeniyle 4 Ağustos 2014
tarihine kadar askıya alındığı,, son olarak Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel
Müdürlüğü tarafından mevcut tedbirin uzatılacağının öğrenildiği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, söz konusu yasağın kaldırılmasından önce bir FVO ziyaretinin Komisyon
tarafından gerekli görülmesi nedeniyle 5 Ağustos 2014 tarihli ve L 231 sayılı AB Resmi
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Gazetesi’nde yayımlanan 840/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile söz konusu
askıya alma tedbirinin 4 Ağustos 2014 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.
**************************************************
6) SWEETS & SNACKS 2015 FUARI’NIN MİLLİ KATILIM
ORGANİZASYONU İİB TARAFINDAN YAPILMAKTADIR
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; Chicago/Amerika Birleşik
Devletleri'nde, 19-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo
Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun
Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmekte olup, anılan fuara ilişkin
detaylı
bilgilere
http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-sweets-and-snacks-2015-fuari.html
adresinden erişilmesi mümkündür.
Ayrıntılı Bilgi İçin :
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Özem Hancı - Ayşe Ekinci
Tel: 0212 454 07 47 -0212 454 06 89 Faks: 0212 454 05 01-02
E-Mail: [email protected]
**************************************************
7) DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı
tarafından “İhracata Yönelik Destek Programları”nın tanıtımı amacıyla 2011 yılından beri 81 ilde
İhracatçı Birlikleri’nin işbirliği ile “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenlendiği bu
kapsamda, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatörlüğü ve Genel Sekreterlikleri organizasyonu ile
firmaları ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek
ve ilgili öğrenciler ile firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak
maksadıyla, 04 Eylül 2014 Perşembe günü 09.30-12.30 saatleri arasında Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda ve 05 Eylül 2014 Cuma günü 09.30-12.30 saatleri arasında
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda yarım günlük “Dış Ticaret Bilgilendirme
Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir.
Ayrıca yazıda; katılımın ücretsiz olduğu söz konusu seminerlere ilişkin programlar ekli
olup, seminerlere katılmak isteyen firma temsilcilerinin, 02 Eylül 2014 Salı günü mesai saati
bitimine kadar OAİB eğitim portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerektiği
ifade edilmektedir.
**************************************************
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
8) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türk-Danimarka İş Konseyi
ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile bu sene beşincisi gerçekleştirilecek olan
Türkiye- Danimarka İşbirliği Fırsatları ve Networking Yemeği’nin, Danimarka İhracat Kredi
Ajansı’nın Türkiye pazarı için sunduğu yatırım imkanları tanıtımı çerçevesinde, 10 Eylül 2014
5
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Çarşamba günü 11.00-14.30 saatleri arasında TOBB Plaza, İstanbul’da düzenleneceği ve
toplantıya Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Ruben Madsen ve yeni atanan İstanbul
Başkonsolosu Jesper Kamp’ın da katılacağı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Türkiye’de yerleşik Danimarkalı firma temsilcilerinin de yer alacağı ekte
programı yer alan toplantıya EKF’nin Türkiye’de sağladığı yatırım finansmanından faydalanan
Borusan EnBW de katılarak deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı, Türkiye -Danimarka
İşbirliği Fırsatları ve Networking Yemeği’ne Danimarka ile halihazırda iş yapan ve iş yapmayı
düşünen firma temsilcilerinin katılım teyitlerinin 8 Eylül 2014 Pazartesi gününe kadar ekte yer
alan katılım formu aracılığıyla DEİK’e (Dilek Tuna, Tel: 0212 339 5036, Faks: 0212 339
5065, e-posta: [email protected]) iletilmeleri gerektiği belirtilmektedir.
************************
6
Download