Uploaded by User15724

24144320 10 SINIF BYYOLOJY 3 UNYTE EKOSYSTEMY ETKYLEYEN FAKTORLER FATMA OZKAN

advertisement
BİYOLOJİ
10.SINIFLAR
EKOSİSTEMİ
ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
EKOSİSTEMLERİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ABİYOTİK FAKTÖRLER (CANSIZ VARLIKLAR)
➢Cansız çevreyi oluşturan bu faktörle
ışık, sıcaklık, iklim, su, toprak ve
mineraller, ortamın pH’ı şeklinde
gruplandırılır.
➢IŞIK: Yaşam için gerekli olan enerjinin
kaynağı güneştir.
➢Bazı hayvanlar gündüz, bazı hayvanlar
gece daha aktiftir.
➢Bazı hayvanların üreme periyodu üzerinde de ışığın etkisi
vardır.
➢İnsan derisinde güneş ışığı yardımı ile D vitamini üretilir.
➢Yüksek enerjili ışınlar (X ışınları, morötesi ışınlar ve
ultrabiyole ışınlar) DNA’nın kimyasal bağlarını kopararak
mutasyona neden olabilir.
➢ Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımı açısından bir
bölgenin ışık alma süresi ve ışığın şiddeti önemlidir.
➢Çiçeklenebilmek için günlük 12 saatten fazla ışığa ihtiyaç
duyan bitkilere uzun gün bitkileri, çiçeklenebilmek için 12
saatten daha az ışığa ihtiyaç duyan bitkilere kısa gün
bitkileri, çiçeklenmek için gün ışığının süresinden
etkilenmeyen bitkilere ise nötr bitkiler denir.
➢SICAKLIK: Canlılarda enzimlerin
çalışmasını etkileyen önemli bir
faktördür.
➢Canlılarda büyüme, gelişme
gibi
metabolizma
olayları
üzerinde etkilidir.
➢İklimsel
değişimlerin
oluşmasında sıcaklık etkilidir.
➢Büyüme ve gelişmenin askıya
alındığı metabolik hızın çok
düşük olduğu durgunluk haline
Dormansi denir.
➢ Sıcaklık hayvanların göç, gece ve gündüz aktif olma, renk
değişimi, üreme, avlanma, yaz uykusu, kış uykusu gibi
aktivitelerini etkiler.
➢İKLİM: Uzun bir zaman aralığı içinde belli bir bölgede hakim olan
atmosfer koşullarına iklim denir.
➢Canlı çeşitliliğinde güneşten gelen ışınlar, sıcaklık, basınç, nem, yağış
ve hava hareketleri gibi iklimsel faktörlerin etkisi çok büyüktür.
➢Bir bölgenin iklimini etkileyen en faktörler ekvatora denize uzaklığı ve
deniz seviyesinden yüksekliğidir. Ayrıca coğrafik konum dağların
özellikleri, su, rüzgarve bitki örtüsü de iklimi etkileyen unsurlardır.
SORULAR
Doğal bir çevrenin cansız etmenlerinden olan ışık, canlılık için
mutlaka gerekli olan fiziksel bir faktördür.
Işık Enerjisi, ekosistemde aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesini sağladığı için bütün canlıların yaşamında
etkilidir?
A) Vücut ısısının oluşumunu sağlaması
B) Fotosentezle besin üretimini sağlaması
C) Topraktaki mineralleri parçalaması
D) İklimsel değişiklikleri oluşturması
E) Çevre sıcaklığı üzerinde etkili olması
SORULAR
Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın ekosistemde değişmesi
canlılarda,
I. Göç etme
II. Kış uykusu
III. Aktif hareket
davranışlarının hangilerinin de değişmesine neden olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
DERSİMİZE KATILIM GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ☺
Download