akıllı test platformu

advertisement
II
AKILLI TEST PLATFORMU
( ÖZET )
Projenin amacı, en genel tanımıyla veri madenciliği teknikleri ile internet üzerinden
erişilebilen ve öğrenebilen bir test platformu geliştirmektir.
İnternetin yaygınlaşması, birçok konuda olduğu gibi eğitimde de önemli bir yer edinmiştir.
İş başvuruları, yetenek testleri, anketler, zeka ölçümleri gibi testlere kolay ve hızlı erişim
için internetin kullanılabilmesi gerekli bir hal almıştır. Projenin amacı bu gerekliliği
uygulamada gerçekleştirebilmektir.
Test oluşturmak ve çözmek projenin hedeflerinden sadece bir kısmıdır. Projede aynı
zamanda veri madenciliği teknikleri kullanılarak sisteme öğrenebilen bir yapı katmak
hedeflenmiştir. Testi çözen her kullanıcı için alınan geri beslemeler öğrenebilen bu yapının
doğruluğunu arttırmakta ve sistem kullanıcıların teste verdiği cevaplara bakarak, belirli bir
başarı ölçütü üzerinde kullanıcı hakkında öngörüde bulunabilmektedir. Bu özellik örneğin;
şirketlerin işe alım sürecinde uyguladıkları belli testler için büyük kolaylık sağlamaktadır.
Test uygulanan her çalışan için belli bir zaman sonra şirket yetkilisi tarafından sisteme geri
beslemeler girilir ve teste yeni tabi tutulanlar için performans tahminleri yapılabilir.
Gerçekleme aşamasında bir veri madenciliği aracı olarak PCA (Principal Component
Analysis) kullanılmıştır. Veriler arasında bulunan ilişkilerden yararlanılarak testi
çözenlerin hangi başarı grubuna dahil olabileceği önceden tahmin edilmeye çalışılmıştır.
PCA, veriler arasındaki benzerlik ve faklılıkları ortaya çıkararak verinin
anlamlandırılmasını kolaylaştırır. Çok boyutlu verilerde bu ilişkileri bulmak zor
olduğundan PCA çok güçlü bir araç olmaktadır. Veriler arasındaki ilişki bulunduktan sonra
kabul edilebilir düzeyde veri kaybı ile boyut sayısı azaltılarak veri sıkıştırılabilir.[1]
Sonuç olarak yapılan testlerde testi çözen kullanıcı sayısı arttıkça sistemin başarı oranının
kabul edilebilir seviyelerde olduğu görülmüştür. Her akıllı sistemde olduğu gibi sistemin
daha güvenilir sonuçlar vermesi için zamana ihtiyacı vardır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards