Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/358-2546
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/03/2016
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. PANAMA EXPOLOGISTICA FUARI HK.
2. TEDBİR KALDIRIMI HK.
3. TOHUM ISLAH FONU KESİNTİLERİ HK.
4. HONG KONG İHALE DUYURULARI HK.
5. TÜRKİYE - TAYVAN İŞ KONSEYİ VI. ORTAK TOPLANTISI HK.
6. ÇERKEZKÖY TSO VE KIRKLARELİ TSO DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerine rica olunur.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/358-2546
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/03/2016
1. PANAMA EXPOLOGISTICA FUARI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25.03.2016 tarih ve 278-760 sayılı yazıda, Kuzey
Amerika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa ve Uzakdoğu piyasaları arasındaki ticarette
büyük lojistik öneme sahip olan Panama Kanalı'nın, genişletilme çalışmalarının 2016 yılı
içerisinde tamamlanmasıyla ortaya çıkacak yeni fırsatların tanıtılacağı EXPOLOGISTICA
Fuarı'nın, 19- 21 Ekim 2016 tarihleri arasında Panama şehrinde düzenlenecek olduğu, anılan
Fuara lojistik ve denizcilik hizmetinde çalışan firmalarımızın ilgi duyabileceği
belirtilmektedir.
2. TEDBİR KALDIRIMI HK.
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/03/2016 tarih ve
E.35575 sayılı yazıda; Madrid Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazılarda, İspanya Sağlık,
Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığının 20.01.2016 ve 22.01.2016 tarihli yazılarına atfen,
ekte detayları belirtilen sağlık tedbirlerinin kaldırıldığı ifade edilmektedir.
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/sagilik_tedbirleri_kaldirilan_liste.pdf
3. TOHUM ISLAH FONU KESİNTİLERİ HK.
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/03/2016 tarih ve
32394 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliklerinin 1998 yılında almış oldukları genel kurul kararları ile Hububat,
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin iştigal konusu maddelerin
ihracatından onbinde bir oranında ek nispi ödeme kesintisi yapılarak “Tohum Islah Fonu”
oluşturulmuş, Tohum Islah Fonu için yapılan ek nispi ödeme kesintilerinin ise Hububat,
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin iştiraki ile kurulan İhracatçı
Birlikleri Tohumculuk ve Araştırma San. ve Tic. A.Ş’nin (İTAŞ A.Ş.) sermayesini oluşturmak
üzere anılan şirkete aktarılması, mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarlık Makamı’nın
16/07/1998 tarihli ve 907 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü bildirilmektedir. Yazıda devamla,
03/07/2009 tarihinden önce Tohum Islah Fonu için yapılan ve İTAŞ A.Ş.’ye aktarılmayan
kesintilerin İTAŞ A.Ş.’ye aktarılması, diğer taraftan, bu tarihten sonra anılan Fon için yapılan
kesintilerin kesinti yapılan ihracatçılara iade edilmesi ve bundan sonra Tohum Islah Fonu için
yeni kesinti yapılmaması talimatlandırıldığı belirtilmekte ve 5910 sayılı Kanun’un yürütlüğğ
girdiği tarihten sonra yapılan kesintilerin ihracatçılara iadesi konusunda 1 yıllık süre
tanınması, anılan süre içinde ihracatçılarca alınmayan veya ihracatçılara iadesi mümkün
olmayan tutarların ilgili Birlik Genel Kurul kararlarına istinaden İhracatçı Birliklerine irat
kaydedilmesi Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/358-2546
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/03/2016
4. HONG KONG İHALE DUYURULARI HK.
Türkiye İhracat Meclisi’nden alınan 29.03.2016 tarih ve 301-809 sayılı bir yazıda, T.C.
Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen. Hong Kong
yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup, ilgili ihale duyuruları ekte
bulunmaktadır.
Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD – Goverrnmet
Logistic Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen linkten bu listeye
kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden
yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk
web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.
Ayrıca Hong Kong Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi
kullandığı, GLD’nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk
adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dökümanlarını kendi
bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.
Ek: İhale Duyuruları ( 2 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/HongKong_ ihale_Duyurulari.pdf
5. TÜRKİYE - TAYVAN İŞ KONSEYİ VI. ORTAK TOPLANTISI HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan 29.03.2016 tarih ve 7109 sayılı bir
yazıda; DEİK / Türkiye – Tayvan İş Konseyi ve Chinese International Economic Cooperation
Association (CIECA) işbirliğinde 22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Marriott Hotel Şişli’de
Türkiye – Tayvan İş Konseyi VI. Ortak Toplantısı’nın düzenleneceği ve söz konusu
toplantıda, Tayvan’ın önde gelen firmaları ile bilgi ve iletişim teknolojileri, uluslararası
nakliye, enerji, demir-çelik, elektrik ve elektronik, yazılım, IT, mühendislik, satın alma
(tedarik), inşaat, otomotiv parçaları alanlarında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, toplantıya katılım bedelinin DEİK üyesi firmalar için 100 TL, DEİK üyesi
olmayan firmalar için 150 TL olduğu ve anılan toplantıya katılımların 13 Nisan 2016
Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/171/6274
linkinde yer alan online katılım formunun doldurması suretiyle gerçekleştirilebileceği ifade
edilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
DEİK / Tülin Avcı
Tel: 212 339 50 37
E-mail: [email protected]
Ek-1: Taslak Program
Ek-2: Tayvan Heyeti Katılımcı Listesi
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/358-2546
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 30/03/2016
6. ÇERKEZKÖY TSO VE KIRKLARELİ TSO DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ HK.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan
29.03.2016 tarihli ve 584-4828 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta
olan ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2015 yılında 81 ilde Dış
Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendiğinden bahisle,
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan 26.03.2016 tarih ve 284-4828
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İMMİB Genel Sekreterliği
organizasyonunda, firmaları ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü
kazanmalarına destek vermek ve ilgili öğrenciler ile firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu
konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda
bulunulması maksadıyla,
-
13 Nisan Çarşamba günü, 12:45 - 16:30 saatleri arasında Çerkezköy (Tekirdağ)
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda,
-
14 Nisan 2016 Perşembe günü, 09:45 - 13:30 saatleri arasında Kırklareli Ticaret
ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, yarım günlük "Dış Ticaret Bilgilendirme
Seminerleri”nin düzenleneceği,
Bu itibarla, katılımın ücretsiz olduğu söz konusu seminerlere katılmak isteyen firma
temsilcilerinin, 11 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
http://tinyurl.com/jac67wn linkinden başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmektedir.
EK: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Taslak Programı (2 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Dis_Tic_Bilg_Semineri_Taslak_Progra
mi.docx
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards