ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NELERİ ETKİLER? A. DOĞRUDAN ETKİ

advertisement
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NELERİ ETKİLER?
A.
DOĞRUDAN ETKİ:
 Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemeleri
 Prime esas kazanç taban ve tavanındaki artış yoluyla SGK işveren ve işçi
primleri (uzun vadeli ve kısa vadeli sigortalar, genel sağlık sigortası, işsizlik
sigortası, sosyal güvenlik destek primi)
 SGK idari para cezaları
 Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları
 Ücretten kesilen gelir vergisi ve damga vergisi
 Toplu iş sözleşmelerinde tespit edilen, asgari ücret üstü ücret kademeleri
 Aday çırak, çırak ve beceri eğitimi gören meslek lisesi ve meslek yüksek okulu
öğrencilerinin SGK Primleri ve ücretleri
 Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemelerinde gelir testi kriteri
 SGK borçlanma primleri (doğum, askerlik, yurtdışı hizmet borçlanmaları)
 SGK isteğe bağlı sigorta primleri
 BAĞ-KUR’luların primleri
 Geçici işgöremezlik ödeneği
 İşsizlik ödeneği
 Asgari geçim indirimi
 Evde bakım ücreti
 65 yaşını doldurmuş muhtaçlara ve engellilere aylık bağlanmasında gelir
kriteri
 Emekli maaşları
 Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar
B.
YANSIMALAR:







Ücretler genel seviyesi ve ücret artışı
Rekabet gücü
İstihdam
Yatırımlar
İhracat
Kayıtdışı ekonomi
Enflasyon
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards