TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI Ders No

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI
Ders No
: 0310150132
Teorik
:0
Pratik
:2
Kredi
:1
ECTS
:1
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Dersi Verenler
ESRA MARTİN,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Öğrencilere bitkilerin tanımlanması ve teşhisi için gerekli kavramların öğretilmesi, öğrenilen bu kavramların bitkilerin
teşhis edilmesinde kullanılması becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Tohumlu Bitkilere ait tüm kavramların anlaşılması ve bunların arazi ortamında detaylı olarak değerlendirilmesi
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Biyoçeşitliliğin öneml bir kısmı olan bitkilerin tanımlanmasında ve teşhisinde gerekli olan bilimsel
1
kavramların öğrenilmesi ve öğrenilen bu kavramların bitkilerin teşhisinde kullanılması
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Bitki genel görünüşü ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
2
Kök ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
3
Gövde ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
4
Yaprak ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
5
Yaprak ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
6
Tüy örtüsü ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
7
Çiçek kısımları ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
8
Çiçek düzenlenişleri ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
9
Ara sınav
10
Çiçek düzenlenişleri ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
11
Meyve ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
12
Tohum ile ilgili kavramlar
Anlatım, Soru-Cevap
13
14
15
16
Arazi çalışması ve toplanan bitkiler üzerinde laboratuvar
Anlatım, Soru-Cevap
çalışması
Arazi çalışması ve toplanan bitkiler üzerinde laboratuvar
Anlatım, Soru-Cevap
çalışması
Arazi çalışması ve toplanan bitkiler üzerinde laboratuvar
Anlatım, Soru-Cevap
çalışması
Final sınavı
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Doç. Dr. Esra Martin tarafından hazırlanan ders notları
Ders için önerilen kaynaklar
Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Uygulama Kılavuzu (Ege Üniversitesi yayınları)
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
20
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
60
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
Alanıyla ilgili öğretim süreçlerini planlar ve etkili bir şekilde yürütür.
☐
☐
☐
☑
☐
Sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini dikkate alır
☐
☐
☐
☐
☐
ve onlara rehberlik eder.
3
Türk Eğitim Sistemi ve okula ilişkin temel ilkeleri bilir.
☐
☐
☐
☐
☐
4
Ölçme ve değerlendirme sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımları kullanır.
☐
☐
☐
☐
☐
5
Biyolojiye ilişkin kavram, ilke, yasa, teori,sembol gibi temel bilgileri bilir.
☐
☐
☐
☐
☑
6
Biyoloji laboratuvarı yöntem ve tekniklerini uygular.
☐
☐
☐
☐
☑
7
Dersin kazanımlarına uygun çeşitli öğretim yöntemlerini kullanır.
☐
☐
☑
☐
☐
8
Biyoloji laboratuvarı materyal ve malzemelerini hazırlar ve kullanır.
☐
☐
☐
☐
☑
9
Bilişim teknolojilerini kullanır.
☐
☐
☐
☐
☐
10
Arazi çalışmalarını planlar ve denetler.
☐
☐
☐
☐
☑
11
Biyoloji bilgisini sürekli yeniler ve yükseltir.
☐
☐
☐
☑
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
0
0
0
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
1
1
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
1
1
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
30
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
1.2
1
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Ara sınav
Final sınavı
Download