DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Elektrik Devrelerin Temelleri
(İngilizce)
Kodu
Dili
EET106
İngilizce
Türü
Zorunlu/
Seçmeli
Yarıyılı
T+U
Saati
Kredisi
AKTS
2
2+2
3
6
Seçmeli
-Yok
Ön Koşul Dersleri
Ders Sorumluları
Ders Sorumlu Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencilerin; Doğru Akım (DA) ve Alternatif Akım (AA) devreleri ile bu devrelerin
temel devre elemanlarını ve karakteristikleri öğrenmesi, temel devre kanunlarını
kullanarak akım ve gerilim hesaplayabilmesi ve ölçebilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hafta
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Direnç, kondansatör ve endüktansı tanır, DA ve AA devrelerinde Ohm Kanunu ve
Kirchoff yasaları yardımıyla gerilim, akım hesaplayabilir ve ölçebilir, AA
devrelerinde genlik, frekans, empedans ve reaktans gibi büyüklükleri hesaplamayı ve
ölçmeyi öğrenir.
DERS PLANI
Konular/Uygulamalar
Ön Hazırlık
1
Elektrik enerjisi, iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler
2
Temel devre elemanları
3
Gerilim ve akım kavramları, kısa devre, açık devre ve kapalı
devre
4
Ohm kanunu
5
Seri devreler ve Kirchoff Gerilim Yasası
6
Paralel devreler ve Kirchoff Akım Yasası
7
Seri-paralel devreler
8
Gerilim ve akım kaynakları
9
Doğru akım devrelerinde güç ve enerji
10
Ara sınav
11
Alternatif Akım devreleri, genlik, frekans ve faz farkı
kavramları
Metot
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Etkin değer ve ortalama değerler
12
AA devrelerinde empedans ve reaktans
13
AA devrelerine Ohm kanunu
14
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
Düz anlatım, Uygulama,
Soru-Cevap
KAYNAKLAR
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
[1].Nilsson, J. W, Riedel, S. A ‘Electric Circuits’ Prentice-Hall, Inc., 2001.
[1].Thomas, R. E., Rosa, A. J., ‘The Analysis and Design of Linear Circuits’, PrenticeHall, Inc., 1998.
[2]. Malaric, R. ‘Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering’, Brown
Walker Press, 2011.
[3].Dorf, R. C., Svoboda J. A. ‘Introduction to Electric Circuit’ John Wiley & Sons, Inc.,
1996.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
%30
Ara Sınav:
Kısa Sınav:
Ödev, Proje:
%20
Yarıyıl Sonu Sınavı:
%50
Toplam
% 100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Çıktıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik
konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için
beraber kullanır,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar,
formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile
modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen
gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu
doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları
seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar
yazılımını etkin biçimde kullanır,
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve
yorumlar,
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve
diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk
alır,
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel
düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
1
Katkı Düzeyi
2
3
4
5
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
İş Yükü (Saat)
Ders İçi
Ders Dışı
Sınavlar
Toplam İş Yükü
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
56
Ödev
30
Araştırma
25
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
10
Diğer Faaliyetler
-
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
2
Yarıyıl Sonu Sınavı
2
125
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5
Dersin AKTS Kredisi
5
Download