Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Mikro İktisat Bölüm/Program

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Mikro İktisat
Kredi:
3
Yıl-Dönem
2014-2015/ Bahar
Bölüm/Program/ABD
İşletme
Ders Kodu
Ders Düzeyi
EKO 1802
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Saatler/Kredi
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Dr. Harun UÇAK ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Doç.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma.
Ders Amaçları: Bu dersin amacı, öğrencilere temel mikro ekonomik kavramlar ve teoriler hakkında bilgi vermek
ve ekonomiye mikro açıdan bakabilmelerini sağlamaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Mikro Ekonomiye Giriş
II. Hafta
Arz-Talep ve Piyasa Dengesi
III. Hafta
Arz ve Talep Esneklikleri
IV. Hafta
Tüketici Teorisi
V. Hafta
Tüketici Teorisi
VI. Hafta
Üretim ve Maliyet Teorisi
VII. Hafta
Üretim ve Maliyet Teorisi
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Piyasa Çeşitleri ve Firma Davranışları Teorisi
-Tam Rekabet Piyasası
X. Hafta
-Monopol Piyasası
XI. Hafta
-Monopolcü Rekabet Piyasası
XII. Hafta
Faktör Fiyatları ve Gelir Bölüşüm
-Faktör Talebi
XIII. Hafta
-Faktör Arzı
XIV. Hafta
Genel Denge Teorisi
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Dersin sonunda öğrenciler genel olarak mikro ekonomiyi kavrar.
2. Dersin sonunda öğrenciler temel mikro ekonomik kavramları açıklar.
3. Dersin sonunda öğrenciler temel mikro ekonomik teorileri açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Erdal M.ÜNSAL, Mikro İktisat, 7. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2010.
Önerilen Kaynaklar:
Orhan TÜRKAY, Mikro İktisat Teorisi, 12. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004.
Zeynel DİNLER, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
Ön/Yan Koşulları:
Mikro İktisat
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Faaliyetin Sayısı
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
14
3
3
42
14
1
1
14
Sınav
1
1
1
1
Sınav için bireysel
çalışma
1
5
11
8
Sınav
1
1
1
1
Sınav için bireysel
çalışma
1
5
13
9
Teorik Ders
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25 = 75/25=3
75
Download