beslenme düzeni ve sağlık

advertisement
BESLENME DÜZENİ VE SAĞLIK
Y
eme alışkanlıkları ve yaşam tarzları, insan sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde
etkileyebilir. Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi'nin (BCFN - Barilla Center for Food and
Nutrition) çıkış noktası ve aynı zamanda çalışmalarının ulaştığı nokta da budur ve 2009’da
kuruluşundan bu yana bu konunun üzerine gitmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde her yıl milyonlarca kişi, özellikle de çocuklar yiyecek kıtlığı ve
yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Dünyada neredeyse 1 milyar insan
yani her yedi kişiden biri açtır. Diğer yandan endüstri ülkeleri ve Batılı ülkelerde ise hem
çocuklar hem de yetişkinlerde aşırı kilo ve obezite ciddi ve pahalı bir sağlık problemi olarak
baş göstermektedir.
Buna ek olarak 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların yeme alışkanlıklarında dikkate
değer değişiklikler olmuştur. Özellikle Batılı ülkelerde tüketiciler taze meyve, sebze ve tam
tahıl yerine daha çok şeker, yağ, tuz ve işlenmiş yiyecekler yemektedir. Bu değişime bir de
fiziksel etkinliklerde azalma ve alınan kalori miktarındaki artış eşlik etmektedir.
Bunun sonucunda obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve belirli kanser türleri dahil
bazı kronik hastalıkların görülme sıklığı son birkaç on yıldır artmaktadır. Aslında bulaşıcı
olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlara göre insan sağlığı için daha yüksek riskin yanı sıra
toplum üzerinde daha ağır bir sosyo-ekonomik yük oluşturur.
Sağlıksız yaşam tarzları ve yeme alışkanlıklarının kalp-damar hastalıkları, kanser ve diğer
hastalıklara yakalanma riskini artırdığını araştırmalar açık bir biçimde göstermiştir. Özellikle
© Barilla Gıda A.Ş
Bu PDF Barilla Gıda E-Bülteninde yayınlanan makaleler için düzenlenmiştir.
obezite bireyin diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebilir. Oysa
sağlıklı beslenme doğrudan daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelir.
Fakat şirketler ve işletmeler sağlıksız yiyecek üretmeye ve tüketiciler de bu yiyecekleri tercih
etmeye devam ederse insan sağlığı ve yaşam süresi bundan olumsuz etkilenecektir. Artık
basit sınırlamalardan fazlası gereklidir, nihai olarak daha besleyici gıdalar yetiştirmenin ve
üretmenin, ve fiziksel etkinliği artırmanın yollarını bulmak zorundayız. En kısa zamanda bunu
başaramazsak gelecek kuşaklar daha ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacak ve yaşam
süreleri önceki kuşaklardan daha kısa olacak. Bu da insanlığın ilerleyişini sekteye uğratacak.
BCFN’nin benzersiz yorumlama modeli, gıda ile ilgili faktörlerin insan sağlığına etkisinin
kapsamlı analizinde yukarıda değindiklerimizi dikkate almaktadır. Aşağıdaki şema
yaklaşımımızı özetler.
Bölüm-1'deki analiz, bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyadaki artan yaygınlığını net olarak
gösterir ve şu soruyu gündeme getirir: Kronik hastalıklardaki artış, özellikle de gençlerde nasıl
frenlenebilir?
Bölüm-2'de ise beslenme düzeninin ve egzersiz yapmamanın kalp-damar hastalıkları,
diyabet, kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve kemik erimesi üzerindeki etkilerini inceleyen
birçok farklı araştırmanın analizi yer alır.
Bölüm-3 başlıca kronik hastalıkların önlenmesi için sağlıklı gıda ve yaşam tarzına dair farklı
uluslararası ilkelerin analizini içerir. Burada özellikle en yaygın ve ciddi hastalıklara yani
kanser, diyabet ve kalp-damar hastalıklarına odaklandık. Bu hastalıkların önlenmesi için
belirlenen ilkeler; genellikle nörodejeneratif hastalıklar, kemik erimesi ve diğer sağlık
sorunlarının önlenmesinde de etkili birer beslenme ve davranış modeli olarak öne çıkarlar.
Tüm dünyadan farklı araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu ilkeleri karşılaştırarak farklı
yaklaşımların ortak noktalarını saptadık. Böylece gıda ile yaşam tarzı arasındaki yakın ilişkiyi
dikkate alarak kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı bir yaşam için ortak beslenme düzeni
ve davranış önerileri barındıran, pratik bir rehber hazırladık.
Bölüm-4 sağlıklı beslenme için belirlenen ilkeler ile en yaygın beslenme düzenlerinin birbirine
nasıl bağlı olduğunu gösterir.
Bölüm-5'de ise bu stratejilerin benimsenmesinin sadece medikal değil ekonomik ve finansal
etkilerini de ölçmeye çalıştık. Sonuç olarak farklı beslenme düzenleri ve yaşam tarzlarının
maliyetlerini ve faydalarını gösteren bir simülasyon modeli geliştirdik.
Bölüm-6'da dünya genelinde sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarını iyileştirmek
üzere tüketiciler, beslenme uzmanları, sağlık çalışanları ve politika üretenler için somut
öneriler getirdik.
© Barilla Gıda A.Ş
Bu PDF Barilla Gıda E-Bülteninde yayınlanan makaleler için düzenlenmiştir.



Amacımız titiz ve geniş çaplı bilimsel analizler yoluyla, beslenme düzeni ve bulaşıcı
olmayan hastalıkların önlenmesi arasındaki bağlantıyı sentez ile göstermekti. Genel
sağlık ve beslenme düzeni arasında sıkı bir bağ olmasına rağmen bu konuda nadiren
araştırma yapılmaktadır, oysa bu alanda çalışma yapılması çok önemlidir;
Bu çalışmanın oluşturulmasında ulusal ve uluslararası düzeylerden ilaç ve koruma
alanlarındaki birçok önemli ve saygın uzmanın katkısı yer almıştır;
Günümüzdeki ve gelecekteki yaşam koşullarının ve genel sağlığın iyileştirilmesine
yardım etmek için beslenme düzeni ve sağlıkla ilgili bilimsel bilgi birikiminin artmasına
ve kitleselleşmesine somut katkı yapabilmeyi, hastalıklara karşı etkili politikalar
geliştirmeyi ve bireylerin alışkanlıklarına olumlu etki edebilmeyi umuyoruz.
Sonuç olarak bu çalışmanın insanları sadece bugün değil yarın da daha iyi ve daha uzun
yaşamaya teşvik edeceğini umarız.
Raporun tamamını görüntülemek için tıklayınız.
© Barilla Gıda A.Ş
Bu PDF Barilla Gıda E-Bülteninde yayınlanan makaleler için düzenlenmiştir.
Download