gıda: savunulması gereken bir değer

advertisement
GIDA: SAVUNULMASI
GEREKEN BİR DEĞER
Guido Barilla, BCFN Başkanı
G
ıda israfı, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en ciddi toplumsal, ekonomik ve ekolojik
patolojilerden biri. Bunun üç nedeni var. Ekonomik değerlendirmeler bunun en açık örneği.
Tarihin her yıl yaklaşık bir milyar insanın halen açlıktan öldüğü veya yetersiz beslenmeye razı
olmak zorunda kaldığı bu döneminde, gıda maddelerinin üçte birinden fazlasının tarlalarda
terk edilmesi ya da çöpe gitmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Ardından, ekolojik
sebepler geliyor. Bugün her ürünün; yaşam döngüsü boyunca sadece CO2 üretmekle ve bu
yüzden karbon ayakizlerine sahip olmakla kalmayıp, su tüketimi nedeniyle iklim değişikliği
üzerinde de ağır etkisi olduğunu biliyoruz. Birçok durumda gıdaların buzdolabından veya
kilerden alındıktan sonra doğrudan çöp kovasına gittiği düşünüldüğünde, sofrada asla yer
almayacak bir gıdayı üretmek, gezegenin sağlığını gereksiz yere kötüleştirmek anlamına
geliyor.
Ama bir de bu hastalığın en bariz belirtisi olduğunu düşündüğüm psikolojik bir neden var:
gıdanın değer kaybı. Yıllar süren tarımsal endüstrileşmeden sonra gıda fiyatlarındaki düşüş
© Barilla Gıda A.Ş
Bu PDF Barilla Gıda E-Bülteninde yayınlanan makaleler için düzenlenmiştir.
engellenemez hale geldi ve bu fenomen gezegendeki herkesi doyurmanın mümkün olacağına
inanan insanların umutlarını besledi. Oysa bunun ana sonucu insanların tam aksine gıdanın
gerçek değeri algısını kaybetmesi oldu. Her gün hepimiz değer verdiklerimizi (zaman, para,
yetenek) israf etmemek için son derece dikkatli davranıyoruz, ama yine de çok fazla gıda israf
ediyoruz. Bunun nedeni sadece lojistik sorunlar (taşıma, depolama) veya satıcının aşırı
saldırgan pazarlama anlayışı (indirimler, promosyonlar, reklamlar) değil. Asıl neden,
tarihimizin son birkaç on yılının ayırt edici özelliği olan, insanoğlunun her zaman haklı olarak
temel madde olarak gördüğü ve bu nedenle saklanacak ve savunulacak bir şey olarak
algıladığını alelade bir mal rolüne indiren kültürel değişimde aranmalı. Sadece gıdaya değer
vermeyenlerin onu düşüncesizce israf etmeye hazır olduğu doğruysa, umarım bu yayını
okumak gıdanın her zaman varlığımızın temeli olacağı ve ona değer vermenin kendimizin ve
gezegenimizin sağlığını korumanın tek yolu olduğu konusundaki farkındalığımızı geri
kazanmamıza yardım eder.
© Barilla Gıda A.Ş
Bu PDF Barilla Gıda E-Bülteninde yayınlanan makaleler için düzenlenmiştir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards