eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri rapor yazım esasları

advertisement
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ RAPOR YAZIM
ESASLARI
Çalışmanın; geçmiş yıllardaki Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerine, MEB tarafından
yürütülen diğer ödül süreçlerine, Eğitimde Kalite Yönetimi Uygulamalarına, MEB dışındaki
kurum ve kuruluşlarca organize edilen ödül süreçlerine ve AB projesi vb. süreçlere başvuru
amaçlı kullanılmamış olması gerekmektedir.
RAPORUN BÖLÜMLERİ
1. Çalışma hakkında genel bilgiler
1.1. Çalışmanın özgünlüğü
1.2. Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu
1.3. Çalışmaya ilişkin problem durumunun belirlenmesi
2. Çalışmanın amaç ve hedefleri
2.1. Çalışmanın amacı
2.2. Çalışmanın hedefleri
3. Çalışmanın yürütülmesi
3.1. Çalışmadaki görev dağılımı
3.2. Çalışma Planı
3.3. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar
4. Çalışmanın sonuçları
4.1. Kuruma sağlanan katkılar (sosyal, duyuşsal, kültürel, bilişsel ve mesleki)
4.2. Öğrencilere sağlanan katkılar (sosyal, duyuşsal, kültürel, bilişsel ve mesleki)
4.3. Diğer paydaşlara sağlanan katkılar (sosyal, duyuşsal, kültürel, bilişsel ve mesleki)
4.4. Hedeflere ulaşma düzeyi
4.5. Problemin çalışma öncesi ve sonrası durumunun karşılaştırılması
5. Çalışmanın uygulama süresi ve sürdürülebilirliği
5.1. Çalışmanın uygulanma süresi
5.2. İzleme ve değerlendirme
5.3. Sürdürülebilirlik
5.4. Yaygınlaştırılabilirlik
6. Mevzuata uygunluk
Download