GGT,ALKALİ FOSFATAZ İZOENZİMLERİ

advertisement
GGT
Gama Glutamil Transferaz;
Gamma glutamil transferaz yani GGT bir hücre içi enzimdir.
Özellikle safra yollarında bulunur ayrıca az miktarda
böbrekler, pankreas, ince barsaklar, kalp beyin ve dalak ta da
bulunur. Safra yollarını bozan karaciğer hastalıklarında hemen
yükselir.
GGT için normal değerler:
Erkek: 11-43 mg/dl
Kadın: 9-37 mg/dl.
GGT yükselmesine neden olan sebepler :
• Safra taşları,
• Safra yolu iltihapları,
• Kronik hepatitler,
• Alkol,
• Pankreas hastalıkları,
• Karaciğer pankreas ve safra yollarını ilgilendiren
tümörler.
• Enfaktüs,
• Kalp yetmezliği,
• Bazı böbrek hastalıkları ve
• Beyin tümörlerinde yükselir.
ALKALİ FOSFATAZ İZOENZİMLERİ
ALP İzoenzimleri;
Alkali fosfataz tüm dokularda bulunan ancak karaciğer ve
kemiklerde yoğun olarak bulunan bir enzimdir. ALP izoenzimleri
yüksek ALP miktarının hangi dokudan kaynaklandığını bulmak
için yapılan laboratuar testleridir.
Bkz: Alkali Fosfataz
Test aç karnına alınan kandan bakılır. Bazı ilaçlar Alkali
Fosfataz testi sonuçlarını bozar:
Allopürinol,
Antibiyotikler,
Ağrı kesici ilaçlar ( NSAİ),
Doğum kontrol ilaçları,
Diyabet ilaçları,
Klorpromazin,
Kortizon,
Erkeklik hormonları,
Metildopa,
Narkotik ilaçlar,
Propranolol,
Trankilizanlar,
Trisiklik anti depresan ilaçlar Alkali Fosfataz test
sonuçlarını bozar.
Alkali fosfataz izoenzim testi ne gösterir?
ALP testi yüksek ise yüksekliğin hangi dokudan kaynaklandığını
tespit amacıyla ALP izoenzimleri ne bakılır. Aşağıdaki
hastalıkların teşhisine yardımcı olur.
Kemik hastalıkları,
Karaciğer, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları,
Karın ağrılarının kaynağının tespiti,
Paratiroid bezi hastalıkları,
Vitamin D eksikliği,
Alkali Fosfataz İzoenzimleri için normal değerler:
Erişkin: 20 – 140 IU/L dir.
Çocuklarda daha yüksektir. Çocuklarda büyüyen kemikler ALP
değerini yükseltir. Büyüme dönemlerindeki çocuklarda ALP
değeri 500 IU/L dek çıkabilir. Bu yüzden Alkali fosfataz testi
çocuklara yapılmaz, Yüksekliği bir hastalığı göstermez.
Alkali Fosfataz
yapılır?
İzoenzimleri
testi
ne
için
ALP izoenzimleri ALP yüksekliğinin karaciğerden mi kemiklerden
mi kaynaklandığını araştırmak amacıyla yapılır.
ALP arttıran sebepleri birbirinden ayırmak için yapılır birçok
dokuda ALP mevcuttur bu yüksekliğin hangi dokudan
kaynaklandığını anlamak amacıyla ALP izoenzimlerine bakılır.
Aşağıdaki hastalıkalrın birbirinden ayrılmaıs içi nALP
izoenzimleri bakılır:
Kemik hastalıkları,
Kırık,
Kırıkların iyileşme dönemleri,
Kemik tümörleri,
Hiperparatiroidi,
Paget hastalığı,
Safra taşları,
Safra yolu hastalıkları,
Karaciğer hastalıkları,
Hepatit,
Lenfoma,
Lösemi.
ALP düşüren sebepler:
Kötü beslenme ( malnutrisyon),
Protein eksikliği,
Wilson hastalığı.
Hastalık bulguları yoksa normal değerden hafifçe yüksek
değerler bir hastalığa işaret etmez.
Referanslar:
Pratt DS. Liver chemistry and function tests. In: Feldman M,
Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger and Fordtran’s
Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa:
Saunders Elsevier;2010:chap 73.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards