Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken EYF

advertisement
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Dengeli Değişken EYF
29 Eylül 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin
2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Min.
Maks.
0
0
100
100
0
100
0
10
0
25
0
100
0
0
10
100
0
20
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
15
10
Yurtiçi Ortaklık Payları
Kamu/Özel Sektör Yurtiçi/ Borçlanma Araçları
Kamu/Özel Sektör döviz cinsi dış Borçlanma Araçları
(Eurobond)
Ters Repo
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu
katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma
payları ve yatırım ortaklığı payları
Kamu tarafından ihraç edilen Kira Sertifikalar
Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
Yoktur.
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+2
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+3
Portföy Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
24/10/2003
777.982.532 TL
%2,01
%2,28
Fon Performansı
GETİRİ ORANI (%)
500
400
Fon Getirisi
426
300
200
100
0
206
Enflasyon
Download