ulusal biyoçeşitliliğinin ve gen kaynaklarının korunması hedefleri

advertisement
“ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ”
"Biodiversity and genetic resources towards the goal of NATIONAL INVESTIGATION OF LARGE
MAMMALIAN SPECIES, CONSERVATION AND MANAGEMENT"
Proje Sahibi (Project Owner)
“Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü”
“The Ministry of Environment and Forestry General Directorate of Nature Protection of
National Parks“
Yönetici Kurum (Executive Authority)
“TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi” “TUBITAK Marmara Research Center”
Selçuk Üniversitesi (Selcuk University)
Aims of project (pages 7 and 8)
1. Öncelikle proje kapsamında yer alan türler için olmak üzere (to species studied)


DNA bankası kurulması (DNA bank constituting)
Hücre bankası kurulması (Cell bank )
2. Proje kapsamına dahil türler için tür/alt tür tanımlaması ve revizyonlarına yönelik
genotiplendirme yapılması (Identfiying and revision of subspecies/species; and genotyping of
studied taxa)
3. Envanter çalışmaların genetik verilerle desteklemek / doğrulamak, av kotalarının doğru
belirlenmesine katkı koymak (To support with genetic data of inventory studies/ to confirm)
4. Proje kapsamına dahil türler için yaban hayatı kriminal çalışmalarına yönelik test/tanı
metotları/kitleri oluşturmak (to species studied, Generate diagnostic methods etc)
5. GPS GSM tasmalar ile proje kapsamında yer alan türlerin ekolojik verilerini toplamak ( To
provide ecological data via GPS/GSM electronically leash to studied species)
6. Eğitim ve uygulama çalışmaları ile ilgili kurumlar bünyesinde yeterli teknik donanıma ve
kapasiteye sahip uzman ekibin oluşturulmasını sağlamak (Training and practice in institutions
involved in the creation of adequate technical equipment and have the capacity to provide
specialist team)
7. Koruma ve tespit çalışmalarına yerel halkın dahil edilip bilinçlendirilmesine yönelik materyal
hazırlamak (Education in the field of conservation and protection of studied species)
8. Türkiye büyük memelileri üzerine (proje çıktılarını kullanarak) bir referans kitap hazırlamak
(Reference book about large mammalian species in Turkey using the project outputs)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards