Realschule Bitirme Sınavları

advertisement
Realschule Bitirme Sınavları
Realschulenin eĝitim planı, öĝrencileri hızlı deĝişen dünya şartlarına hazırlama amacına
yöneliktir. Okul süresince gençlere günümüzde ve gelecekte dünyaya uyumlarını
saĝlayacak temel yetenekler öĝretilmektedir. Branş yeterliliĝinin yanısıra, personel
yeterliliĝi, sosyal yeterlilik ve metod yeterliliĝi, öĝrencileri gelecek yaşantılarına
hazırlamakta yardımcı olmaktadır. Bitirme sınavları, gençlerin branş derslerinde, birleşik
derslerde ve temalara yönelik projelerde edindikleri yetenekleri sergileyebilecekleri şekilde
düzenlenmiştir.
Yazılı bitirme sınavları, yazılı ve sözlü çalişmaların eşit deĝerlendirildiĝi temel dersler
Almanca, Matematik ve brinici yabancı dilden yapılır. Yıllık başarı ile bitirme sınav notları
okul bitirme notunu oluşturur. Yazılı sınav kaĝıtları bir branş öĝretmeni ile beraber ikinci bir
öĝretmen tarafından deĝerlendirilir.
Yeni Realschule Bitirme Sınav Düzenlemesi/
10. Sınıf Başarı Deĝerlendirmesi
Almanca
1. Yabanci
Dil
Matematik
NWA
Yıllık
deĝerlendirme notu
Yıllık
deĝerlendirme notu
Yıllık
deĝerlendirme notu
Yıllık
deĝerlendirme notu
2. Yabancı
Dil/ T/
MUM
Yıllık
deĝerlendirme notu
2
2
Yazılı bitirme
sınav notu
EuroKom
Yazılı bitirme
sınav notu
Yazılı bitirme
sınav notu
Gönüllü sözlü sınavı1
3
1
3
EWG/Rel/Eth/
G/Mus/BK/Sp
Yıllık
deĝerlendirme notu
3
1
3
Branş dahili Branş dahili
sınav notu sınav notu
Branşlar üzeri yeterlilik sınavı
1
Yabancı dildeki “EuroKom” ve gönüllü yapılan sözlü sınav notları, branşlardaki yazılı bitirme sınav notları
kadar deĝerlendirilir.
Birinci yabancı dilde (İngilizce veya Fransızca) “EuroKom” iletişim sınavı, öĝretim yılının ilk
yarısının sonuna kadar her öĝrenci için 15 dakika olmak üzere dahili sınav komisyonu
tarafından yapılır. Bu sözlü iletişim sınavı bitirme yazılı sınavıyla eşit şekilde deĝerlendirlir.
Realschulenin diĝer temel derslerinde, NWA (Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan
Fen Bilimler Dersi) ve seçmeli derste (İnsan ve Çevre veya Teknik veya 2. yabancı dil)
normal ders çerçevesinde branş dahili sınav yapılmaktadır. Branş öĝretmeni tarafından
sınanacak konular ve yeterlilikler 10. sınıf müfredatından seçilir. NWA ve seçmeli derste
yapılan bu branş dahili sınavda alınan notlar yıllık deĝerlendirme notunun yarısı kadar
sayılır.
Bütün öĝrenciler, branşlar üzeri sözlü bir yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu yeterlilik
sınavı en az iki branş veya birleşik dersi kapsar. Konu, 3 - 5 kişilik bir öĝrenci grubu
tarafından birlikte seçilir ve hazırlanır. Okul yönetimi, 10. sınıf öĝretmenler kurulu ile
görüştükten sonra konuyu onaylar ve konu ile ilgili hazırlıkların takibi ve sınavı yapmak
üzere sonbahar tatiline kadar iki branş öĝretmenini görevlendirir. Bu yeterlilik sınavı,
seçilmiş iki branş veya birleşik derslerin müfredatına yönelik sözlü olarak yapılır. Konu,
10. sınıfta grup tarafından proje şeklinde hazırlanır. Grup, konuyu birlikte belgendirip sunar.
Sınav süresi her öĝrenci için 15 dakikadır. Sunumun yanında öĝrenciler tek tek sözlü
olarak branşlar kapasamındaki önemli konulardan sınava tabi tutulurlar. Sınav, bir sınav
komisyonu tarafından yapılır.
Sözlü sınavlar, öĝrencilerin istekleri doĝrultusunda yazılı bitirme sınavı yapılan derslerde
de (Almanca, Matematik ve 1. yabancı dil) yapılabilir.
Bitirme sınavıyla ilgili sorularınızda lütfen sınıf öĝretmenine başvurunuz.
Çeviri: Ali Gülbahar
Kontak adresleri
[email protected] veya [email protected]
Download