doktora programı açılması için başvuru formu

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: Ayşenur TOPÇUOĞLU
2.
Doğum Tarihi
: 1959
3.
Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu
:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Ekonomi Fakültesi
Ankara İ.T.İ.A- Ekonomi Fakültesi
1981
Y. Lisans
Fen Bilimler Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
1985
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
1992
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
2003
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2003
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
•
‘’Yeni Ağ Ekonomisi: E-Ticaret’’, Seçil AKDOĞAN, TC Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, Haziran, 2007
•
‘’İklimlendirme Sektörünün Dış Ticaret İçindeki Yeri’’, Özge ÖZTÜRK, TC Okan
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi,
Şubat, 2007
•
‘’Meyve Suyu ve Konsantresi Sektörü Pazar Analizi’’,Vildan TEZMAN, TC Okan
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi,
Şubat, 2008
•
‘’Dahilde İşleme İzin Belgesinin Türkiye Ekonomisine Etkisi’’,Tülay Neşe Yasemin, TC
Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans
Tezi Nisan 2008
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
•
Yurt Dışı Teminat Mektupları – Makale – Muhasebe Bülteni – Yıl 2, Sayı 10, Ocak 1987.
•
Döviz Kredileri – Makale – Muhasebe Bülteni – Yıl 2, Sayı 11, Şubat 1987.
•
Dış Banka ve Dış Kredi Kurumlarının Kontr-Garantisi Gereğince Düzenlenen Teminat
•
Mektupları – Makale – Muhasebe Bülteni – Yıl 2, Sayı 11, Nisan 1987.
•
Kredi ve Türleri – Makale – Muhasebe Bülteni - Yıl 2, Sayı 19.20, Ekim-Kasım 1987.
•
Döviz Hesapları – Makale – İşletme ve Muhasebe Bülteni – Yıl 3, Sayı 22, Ocak 1988.
•
T.R. Malthuz’u Tanıyor musunuz – Makale – işletme ve Yönetim Dergisi – Sayı 23, 1990
•
İhracat Bedellerinin Yurda Geliş Yöntemleri_Tümsiad Dergisi-Sayı I, 2007
7.8. Uluslararası atıflar
8.
Projeler
•
9.
Türkiye’nin ilk ve tek innovasyon temelli Bölgesel Kalkınma Stratejisinin oluşturulduğu RISMersin projesi Kapsamında EXPO-333 Program koordinatörlüğü
İdari Görevler
•
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü-2003-2006
•
Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı-2004-devam ediyor.
•
Kariyer Merkezi Müdürlüğü-2008-devam ediyor.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Lisans
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2006-2007
İlkbahar
Güz
2006-2007
İlkbahar
Dersin Adı
Uluslararası Ticarete Giriş
Sigortacılık ve Dış Ticaret
Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret
İstatistik I
Uluslararası Ticaret
Dış Ticaretin Finansmanı
İstatistik II
Sigortacılık ve Dış Ticaret
Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret
Uluslararası Ticarete Giriş
Uluslararası Ticaret
Dış Ticaretin Finansmanı
Dış Ticaret Lojistik Sigorta
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
55
45
55
45
55
45
45
45
55
45
47
45
8
2
Y.Lisans
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Dersin Adı
İthalat-İhracat Yönetimi
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
4
0
Öğrenci
Sayısı
13
2006-2007
İlkbahar
Güz
2007-2008
İthalat-İhracat Yönetimi
4
0
9
İlkbahar
3
Download