Duyuru

advertisement
ULUSLAR ARASI TİCARET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE BİTİRME PROJESİ
HAKKINDA DUYURU
Uluslararası Ticaret Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin alacakları “Bitirme Projesi” dersine ait
Proje Konularının Belirlenmesi
GENEL HUSUSLAR
1. Bitirme ödevleri en fazla 3 kişilik gruplar oluşturularak yapılabilecektir.
2. Önerdiğiniz proje danışmanınız tarafından şekillendirilecektir.
3. Çalışılması uygun görülen alanlar
 Uluslar arası Ticaret Tarihi
 Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları
 Dış Ticaret Finansmanı
 Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri
 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
 Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler,
 Uluslararası Ticaret Hukuku
 Uluslar arası Pazarlama
 Uluslar arası işletmecilik
 Uluslar arası işletme stratejileri
 Uluslar arası işletme yönetimi
 Lojistik
Konu örnekleri aşağıda verilmiştir:
1- İşletmelerin uluslar arasılaşma niyetlerinin altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasına
ilişkin nitel bir araştırma
2- İşletmelerin uluslar arası pazarlara girişlerinde esas aldıkları kurumsal stratejiler
3- İşletmelerin uluslar arası pazarlara girişlerinde partnetlik mi sahiplik mi?
4- Moda yönetim yaklaşımlarının farklı ülkelerdeki uygulamalarının karşılaştırılması
5- İşletmelerin gerçekleştirdikleri ihracat düzeylerinin işletme büyüme hızına etkisi
6- Uluslararası işletmelerin web sitelerinin içerikleri ile Ulusal işletmelerin web sitelerinin
içeriğinin karşılaştırılması
7- Türk tekstil sanayiinin genel bir değerlendirilmesi ve uluslararası ticarette karşılaştığı
kısıtlamalar
8- Uluslararası taşıma ve ticarette lojistik köylerin sağladığı rekabet avantajları
9- Türkiye otomotiv parça endüstrisindeki uluslararası ticaret yapısının ülkeler arası
karşılaştırmalı analizi
10-Uluslararası ticaret hacminin gelişiminde rol üstlenen dünyanın başlıca ticaret
merkezlerinin geçmişten günümüze değerlendirmesi
11-Uluslararası gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması (GATT) ve Türkiye’nin
tarımsal ürünler dış ticaretine etkileri
12-Uluslararası pazarlamada bir tutundurma aracı olarak fuar ve sergilere katılımın dış
ticaret şirketleri açısından önemi
NOT: Bitirme projesi konusunun, çok kemikleşmiş bir sorunu çözmesi veya yıllardır tartışılan bir
sorunu açıklığa kavuşturması beklenmez. Hatta tam tersine, daha spesifik olan ve verilerine
ulaşmanın daha mümkün göründüğü bir araştırma sorusu, bitirme projesi için daha uygun olacaktır.
Örneğin “Akdeniz Ticareti” veya “Lozan Anlaşması” yerine “Akdeniz’de Ticari Gelişimin Siyasal
Hayat Üzerindeki Etkisi” veya “Lozan Antlaşması’ndaki Azınlık Tanımına Göre Kürtler” gibi,
çalışma alanını sınırlayarak daha belirgin hale getiren konular tercih edilmelidir.
4. Bitirme Projesi değerlendirmesi (ara sınav ve final) olmaktadır. Bitirme projelerin teslimi ve
jüri önünde sunumlar sonucunda başarı durumu belirlenecektir. Ara sınav haftasında
öğrencilerin projeleri ile ilgili olarak kapak, içindekiler sayfası, araştırmanın konusu, amacı,
önemi, hipotezleri, yöntem ve teknikleri ile kaynakçalarını belirten dosyalarını teslim etmeleri
gerekmektedir.
5. Aşağıda verilen proje öneri formunu dolduran öğrencilerin 29 Şubat 2012 tarihine kadar Yrd.
Doç.
Dr.
Özlem
Çetinkaya
BOZKURT’un
email
adresine
([email protected]) göndermeleri gerekmektedir. Mart ayının ilk haftasında
kabul edilen proje konuları ve danışman hocaları yüksekokulumuz web sayfasından
öğrencilerimize duyurulacaktır. Bundan sonraki aşamada projeyi birlikte çalışacağınız
danışman hocanızla mutlaka irtibata geçmeniz gerekmektedir. Proje yazımı sırasında size
kılavuzluk edecek bilgiler yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanacaktır.
BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU
PROJENİN ADI:
PROJENİN KONUSU:
PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:
PROJEYİ ÖNEREN ÖĞRENCİLER (NO, SINIF, AD SOYAD, İMZA)
…./…/2012
1:……………… ……………………….. …………………………………………………………..
………………………….
2:……………… ……………………….. …………………………………………………………..
………………………….
3:……………… ……………………….. …………………………………………………………..
………………………….
Download