Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencilerine Duyuru, 2012

advertisement
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencilerine Duyuru,
2012-2013 Öğretim Yılı BİTİRME TEZİ dersine ilişkin tez konuları aşağıda listelenmiştir.
Listedeki konulara göre yapacağınız tercihlerinizin sayısı 3’ten fazla olmayacak şekilde
belirledikten sonra; 25 Eylül 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliğine
ulaştırınız. Aşağıdaki listeye ve 27 Eylül 2012 tarihine kadar açıklanacak sonuçlara, Bölüm
web
sayfamızdaki
“Bitirme
Tezi
Konuları”
kısmından
ulaşabilirsiniz.
(http://astronomi.ege.edu.tr)
Prof. Dr. Varol KESKİN
Bölüm Başkanı
Tercih
Sıra
No
01
02
03
Öğretim Üyesi
Prof. Dr .M. Can
AKAN
Prof. Dr. Ömer L.
DEĞİRMENCİ
Prof. Dr. Can BATTAL
KILINÇ
04
Prof. Dr. Cengiz
SEZER
05
Prof. Dr. Serdar
EVREN
06
Prof. Dr. Varol
KESKİN
07
Prof. Dr. Günay TAŞ
08
Prof. Dr. Mutlu
YILDIZ
09
Doç. Dr. Kadri
YAKUT
10
Doç. Dr. Zeynep
BOZKURT
11
Doç. Dr. Belinda
KALOMENİ
12
Doç. Dr. Melike
AFŞAR
13
Doç. Dr. Ömür
ÇAKIRLI
14
Doç. Dr. Ömür
ÇAKIRLI
15
Yrd.Doç.Dr.Ahmet
DEVLEN
Tercih Yapan Öğrencinin;
Numarası
:
Adı ve Soyadı
:
İmzası
:
Bitirme Tezi Konusu
Öğrenci
Tercih
Sıra No
Güneş Sisteminin Gaz Devleri
Bazı Diferansiyel Denklemlerinin
Sayısal Çözümleri: Astronomi ve
Astrofizik Uygulamaları
Erken Evrende Yapıların Oluşumu
Yıldızlar ve Yıldız Kümeleri
Atmosferde Optik Olaylar
Gökyüzü Alan Tarama Yöntemleri
Işıkölçümünün Sınırları
Güneş Benzeri Titreşim Yapan
Yıldızlar
Astrofiziksel laboratuarlar Olarak
Etkileşen ve Relativistik Sistemler
Yer Benzeri Gezegenlerde
Astrobiyoloji Çalışmaları
Süpernova Öncesi Evrim
Yıldızlarda Kimyasal Bolluk Analizi
Aktif Gökada Merkezindeki
Karadelikler
Büyük Kütleli Çift Yıldızlar
Değişen Yıldızların Gözlem
Yöntemleri ve Işık Eğrileri
NOT: TERCİH İLE İLGİLİ DİLEKÇE BÖLÜM SEKRETERLİGİNDEN TEMİN EDİNİZ.
Download