9. Yayınlar - Okan Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Ayşenur Topçuoğlu
2.Doğum Yeri/Tarihi:Trabzon ,03/03/1959
3. İş Telefonu:0216 677 16 30/2515 Faks ;0216 677 16 49
e-posta:[email protected] ;
[email protected]
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Ekonomi Fakültesi
Ankara İ.T.İ.A- Ekonomi Fakültesi
1981
Y. Lisans
Fen Bilimler Enstitüsü İstatistik Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
1985
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
1992
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi
2003
5. Yüksek Lisans Tezleri :
* “İhracatın Sektörel Analizine İlişkin Fonksiyonel Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Ensititüsü, 1985.
Functional Research of Export’s Sectoral Analysis
* “Dış Ticaretin Finansmanı Teknikleri ve Türkiye Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1992.
Financial technics of Foreign Trade and Applied into Turkey.
6. Doktora Tezi :
“Enflasyon, Döviz Kuru ve Faiz Oranlarının Bankaların Mali Yapıları Üzerindeki Etkileri”, Gazi
Üniversitesi, 2003.
Enflation, Interest Rate and Foreign Currencies’ changes effects on Turkish Banks Fiscal Struction.
7. İş Tecrübesi
1. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi Memur (Kambiyo) – 1982.
2. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kızılay Şubesi Şef Yard.-Şef-II.Müdür (Dış İşlemler) – 1984.
3. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şube Müdürü (Dış İşlemler) – 1989.
4. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi Müdür Yardımcısı – 1991.
5. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hacettepe Şubesi Müdürü – 1995.
6. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Siteler Sahası Bireysel/KOBİ Bankacılık Koordinatörlüğü(10
Şubeden sorumlu) – 1997,
7. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Büyük Sanayi Sahası Bireysel/KOBİ Bankacılık Koordinatörlüğü
28 Şubeden Sorumlu)– 1999
8. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. III Grup Bireysel/ KOBİ Bankacılık Satış ve Destek Yönetmeni –
2001(54 şube)
9. Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi-(1999-2001)
10. Türkiye Bankalar Birliği- Eğitmen (20 yıl kesintisiz 1984-2004)
11. Türkiye Vakıflar Bankası– Eğitmen.
12. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. – Performans Geliştirme ve Eğitim Bölüm Başkanlığı –
Eğitmen.(18 yıl kesintisiz)
13. Türkiye Halk Bankası- Eğitmen
14. Denizbank-Eğitmen
15. Finansbank-Eğitmen
16. T.İş Bankası –Eğitmen
17. TC Ziraat Bankası Bankacılık Okulu-Eğitmen
18. Alternatifbank- Eğitmen
19. Şekerbank-Eğitmen
20. Finans Uzmanları Derneği-Eğitmen
21. Dış Ticaret Ensititüsü – Eğitmen.
22. Türkiye Pazarlama Vakfı-Eğitmen
23. Türk Dış Ticaret Vakfı-Eğitmen
24. İGEME(İHRACATI Geliştirme ve Etüt Merkezi– Eğitmen.
25. –İçişleri Bakanlığı –Kaymakam Adayları Oryantasyon Eğitimi-Eğitmen(2006)
26. İhracatçı Birlikleri İstanbul Maden Metal İhracatçı Birlikleri-Akdeniz İhracatçı Birlikleri-Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri-Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri-Ege İhracatçı
Birlikleri(1985’den bu yana)
27. -Ticaret Odaları (Ankara Ticaret Odası-Ankara Sanayi Odası-İstanbul Ticaret Odası-İstanbul
Sanayi Odası-Hatay Ticaret Borsası-İskenderun Ticaret Sanayi Odası-Aydın Ticaret Sanayi
Odası-Denizli Ticaret Sanayi Odası-Eskişehir Ticaret Odası- Eskişehir Sanayi Odası-Mersin
Ticaret Sanayi Odası-Kocaeli Sanayi Odası-Rize Ticaret Sanayi Odası-Bursa Ticaret
Sanayi,Çerkesköy Ticaret Sanayi Odası,Edirne Ticaret Odası,Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası, Odası-Sakarya Ticaret Sanayi Odası-Kayseri Ticaret Odası- Karaman Ticaret Sanayi
Odası-Konya Ticaret Odası- Bartın Ticaret Odası-Adana Sanayi Odası- Kahramanmaraş
Ticaret Sanayi Odası-Kayseri Sanayi Odası (1985’den bu yana Dış Ticaret Okulu, Dış Ticaret
Günleri, Dış Ticaret Programlarında Eğitmen)
28. Evyap Egypt ,Orta Doğu ve Afrika Bölge Müdürlüğü,(Mısır)2004 ,Eğitmen
yukarıda anılan kuruluşların yanı sıra çeşitli sektör, kuruluş ve vakıflarda;
Aktif Satış ve Pazarlama, Dış Ticaret, İthalat, İhracat, Görünmeyen Kalemler, Dış Ticaretin
Finansmanı, Teşvik Mevzuatı, Sermaye Hareketleri, Döviz Kredileri, Transit Ticaret
,Garantiler-Yabancı banka Kontr-Garantisi Gereğince Düzenlenen Teminat Mektupları ve
Harici Garantiler-Yönetimde ihtisas eğitimlerinde, Temel Yönetim Becerileri-İleri Yönetim
Teknikleri-İş yaşamında Empatik İletişim- İş Yaşamında Telefon İletişimi-Bankacılıkta Satış
Teknikleri–Bankacılıkta Aktif Satış ve Pazarlama Konularında Eğitmenlik yapmıştır.
8.Akademik Yaşam ;
1. 2003/ Eylül ayından itibaren Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim
üyesi
2.2004-2007 /Eylül ayından itibaren İş Yaşamı ile ilişkiler Sorumlusu
3.2003 -... yılında Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü kurdu, halen o tarihden
itibaren Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta.
3.2003/Eylül-2006 Eylül tarihleri arasında Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
4.2007-2012 Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü
9. Yayınlar :
 Yurt Dışı Teminat Mektupları – Makale – Muhasebe Bülteni – Yıl 2, Sayı 10, Ocak 1987.
 Döviz Kredileri – Makale – Muhasebe Bülteni – Yıl 2, Sayı 11, Şubat 1987.
 Dış Banka ve Dış Kredi Kurumlarının Kontr-Garantisi Gereğince Düzenlenen Teminat
Mektupları – Makale – Muhasebe Bülteni – Yıl 2, Sayı 11, Nisan 1987.
 Kredi ve Türleri – Makale – Muhasebe Bülteni - Yıl 2, Sayı 19.20, Ekim.Kasım 1987.
 Döviz Hesapları – Makale – İşletme ve Muhasebe Bülteni – Yıl 3, Sayı 22, Ocak 1988.
 T.R. Malthuz’u Tanıyormusunuz – Makale – işletme ve Yönetim Dergisi – Sayı 23, 1990
 İhracat Bedellerinin Yurda Geliş Yöntemleri_Tümsiad Dergisi-Sayı I, 2007
 500 milyar ABD doları ihracat hedefimizi nasıl aşarız? Dünya Gazetesi, 25.08.2010,
yorum-inceleme sayfası,http://www.dunyagazetesi.com.tr/500-milyar-abd-dolari-ihracathedefimizi-nasil-asariz-_98520_haber.html
 Dış Ticarette Bankacılık İşlemleri ve Akreditif-E Kitap- İstanbul İstanbul Sanayi Odası
Yayınları: 2015/11 ISBN: 978-605-137-512-0 (BASILI) ISBN: 978-605-137-513-7
(ELEKTRONİK) Sertifika no: 19176, Kasım 2015,
 Dış Ticararette Ödeme ve Teslim Şekilleri,E-Kitap-, İstanbul İstanbul Sanayi Odası Yayınları:
2015/10 ISBN: 978-605-137-508-3 (BASILI) ISBN: 978-605-137-507-6 (ELEKTRONİK)
Sertifika no: 19176, Ekim 2015
10.Yönettiği Tezler ve Projeler:
 ‘’Dahilde İşleme İzin Belgesinin Türkiye Ekonomisine Etkisi’’,Tülay Neşe Yasemin, TC Okan
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi
Nisan 2008
 Çin Ekonomisinin Gelişiminin İncelenmesi ve Çin Ekonomisi’nin Türk Dış Ticaretine Başlıca
Etkileri’’ Tayfun Tuncay Tosun, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans
Programı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa , 2014
 ‘’Yeni Ağ Ekonomisi: E-Ticaret’’, Seçil AKDOĞAN, TC Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, Haziran, 2007
 ‘’İklimlendirme Sektörünün Dış Ticaret İçindeki Yeri’’, Özge ÖZTÜRK, TC Okan Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, Şubat, 2007
 ‘’Meyve Suyu ve Konsantresi Sektörü Pazar Analizi’’,Ayşe Vildan TEZMAN, TC Okan
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi,
Nisan, 2008
 ‘’Türkiye Narenciye Sektör Araştırması’’, Cengiz İLHAN, , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Satış
Pazarlama Yüksek Lisans Programı,Bitirme Projesi, Şubat 2009.
 ‘’Katma Değerli Geniş Bant İletişim Sektörü Dış Ticaret Analizi’’,Erol Maks KOHEN, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, Şubat, 2009
 ‘’Polyamid Sektörü İç ve Dış Ticaret Analizi’’ Maryo KOHEN, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, Ağustos , 2009
 ‘’E-Ticaret ve Pazarlama’’ Ülkü DİNÇER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret
Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul,2009.
 ‘’1990 -2010 tarihleri arasında Türkiye’nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ve
İhracatımıza etkileri’’ ,Volkan ÖZDER, , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek
Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul,2011.
 ‘’Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün İhracata olan Etkisi ve Teknik Müşavirlik
Hizmetleri’’ Önder ÜNLÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans
Programı, Bitirme Projesi , İstanbul,2012.
 ‘’Dahilde İşleme Rejimi ve AB Ülkelerine Gerçekleştirilen Dış Ticaret Rakamlarına Etkisi’’
İlker PAMUK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme
Projesi , İstanbul 2014.
 ‘’Dış Ticararette Nakliye Sigortaları ve Riskleri’’, Ayşe Manolya Genç, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul 2013
 ‘’Türkiye’de ve Dünyada Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Uygulamaları’’ Canan TUNÇER,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi ,
Bursa 2014.
 ‘’Tarım Makineleri Pazar Araştırması Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’ Mehmet ERKAN, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul
2014.
 ‘’Otomotiv Ana ve Yan Sanayinin Ekonomideki Önemi ve Araç Dikiz Aynaları İhracatının
Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri’’ Aslı DEMİRKAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, Bursa 2014.
 ‘’Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler için Önemli Bir Açılım :Bursa Termal Turizmi’’
Mehmet Akif ALTAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı,
Bitirme Projesi , İstanbul 2014.
 ‘’Türkiye’deki Örme Tekstil Sektörü içinde Tişört İhracatının Gelişimi, Önündeki Engeller ve
Çözüm Önerileri’’ Dicle AYDIN ÇAKMAK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret
Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul 2014.
 ‘’Türkiye’de Konteyner Taşımacılığı Sorunları ve Çözüm önerileri’’, Hakan ORMAN, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul
2014.
 ‘’Deniz Taşımacılığında Navlun Fiyatlarının Dalgalanma Nedenleri’’ Deniz DEMİR, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul
2015.
 ‘’Türkiye İncir İhracatı ve Bursa Siyah İncirin Yeri’’ Ceyda BAYBALI, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi , İstanbul 2014.
11.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :
 “The Economic and Social Effects of Human Force” Potential International Journal of
Economic Perspectives (ISSN: 1307-1637) Volume 4, Issue 3, September 2010.’’
12.Ulusal/Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tebliğler:
 ‘’Kadın İş Geliştirme Merkezlerine Farklı Bir Bakış:Kadınların Sınırötesi İşbirlikleri İçin Sınır
Barter Merkezlerinin Kurulması, 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 Kasım 2010, Kilis.
 “Türkiye –Suriye Dış Ticaretinde Yeni Bir Model: Ortak Sınır Üretim ve Ticaret Merkezlerinin
Kurulması”, 1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 Kasım 2010, Kilis.
13. Verilen Alan Dışı Konferanslar :



Dünya Basınında Atatürk’ün Ardından Yazılanlar
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.
Atatürk ve Kadın.
Ankara, 2001
14. Tamamladığı Projeler /Düzenlediği Etkinlikler
 Yeni Nesil İhracata İlk Adım Programı,İTO (İstanbul Ticaret Odası),5 firmadan sorumlu ,
Danışman, 2015-2016
 MÜSİAD (Müstakil İş Adamları Derneği) tarafından desteklenen, Yapı Malzemeleri Kümesi
(Müsiyap ) İhtiyaç Analizi Raporu Hazırlanması –(Ekonomi Bakanlığı UR GE Desteği
Çerçevesinde),Danışman,Temmuz 2015
 İDMİB (İstanbul Demir Dışı Madenler İhracatçı Birlikleri )tarafından desteklenen, Bağlanti
Kilit ve El Aletleri Kümesi (Baki-El) İhtiyaç Analizi Raporu Hazırlanması –(Ekonomi Bakanlığı
UR GE Desteği Çerçevesinde),Danışman,Eylül 2013
 Sektörel Dış Ticaret Takımları Projesi Eğitim-Uygulama Koordinatörü,Çelik İhracatçı Birliğiİskenderun Ticaret Sanayi Odas ortaklığı ile yürütülmüş, uygulama Tarihi: 11.11.201010.11.2011’dır.
 Merkezi Finans veİhaleBirimi İşkur aktif istihdam tedbirleri hibe planı çerçevesinde
AKİB (Akdeniz İhracatçı Birliği genel sekreterliği) tarafından yürütülen
DTK( DIŞ TİCARET KOÇLARI) projesi koordinatörlüğü.2008 Mersin
Türkiye’de ilk kez Mersin Bölgesi için gerçekleştirilecek ‘Bölgesel Inovasyon Stratejisi’
bağlamında RIS_Mersin/Expo 333’ün koordinatörlüğü/2008
 Dış Ticarette Bilgilendirme Günler-6 konferasnlar dizisi ( İGEME İstanbul Bölge Müdürlüğü
Koordinasyonu/ Okan Üniversitesi ,2008
 Türk-Çin Kobilerinin Ortak İş Platformu Mövenpick Hotel/İSTANBUL ,Koordinasyonu, 2-3
Aralık 2005
15. Üyesi Olduğu Dernekler :
1. İBUD – İşletme Bilim Uzmanları Derneği.
2. METVAK – Metabolizma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.
3. Osteoporoz Derneği Üyesi.
4. Kanserli Çocuk Aileleri Derneği Üyesi.
5. Ank.Bah. Cumhuriyet Liseliler Derneği Üyesi.
6. Türkiye Bilişim Derneği
16.Son iki yılda vermiş olduğu dersler:
2014-2015
GÜZ
Lisans
 UTİC202
U.Ticaretin
Temelleri
 UTİC201
Uluslararası
Ticaret
 UTİC 401
Kambiyo
Rejimleri
Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
DMBA 521 Uluslararası
Ticaret Yönetimi
BAHAR
 UTİC201
U.Ticaretin
Temelleri
 UTİC 202
Uluslararası
Ticaret
 UTİC 302
Dış Ticaretin
Finansmanı
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
DMBA 580
Uluslararası Ticaretin
Finansmanı-BankacılıkTeşvik Sistemleri
2015-2016
Lisans
Yüksek Lisans
GÜZ
 UTİC202
U.Ticaretin
Temelleri
 UTİC201
Uluslararası
Ticaret
 UTİC 401
Kambiyo
Rejimleri
Fen Bilimleri
Enstitüsü
MY 517 Stratejik
Pazarlama
BAHAR
 UTİC201
U.Ticaretin
Temelleri
 UTİC 202
Uluslararası
Ticaret
 UTİC 302
Dış Ticaretin
Finansmanı
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
DMBA 521 Uluslararası
Ticaret Yönetimi
Download