1- Konusu, Hz Peygamberin doğumu, çocukluğu

advertisement
KOCATEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Adı:
Soyadı.
Sınıf:
No:
1- Konusu, Hz Peygamberin doğumu,
çocukluğu, gençliği, evliliği, aile hayatı, elçi
olarak görevlendirilişi, İslam’ı tebliği, hicreti,
insanlar arası ilişkileri, katıldığı savaşlar ve
vefatına kadar olan tüm faaliyetler olan ilim
hangisidir?
a)Kelam b)Sünnet c) Siyer
d) Hadis
8- Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler
haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak
durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar
kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını
söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?
a)Hıristiyanlık
b)Yahudilik
c)
Haniflik
d) Budizm
2- Peygamberimizin
Ahmet,
Mahmut,
Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri
vardır. “ Muhammed “ isminin anlamı
hangisidir?
a)Seçilmiş b)Yiğit c)Övülmüş d) Akıllı
3 - Peygamberimizin doğduğu mübarek kandil
gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Miraç b)Beraat c)Regaib d)Mevlid
9-Peygamberimizin doğmasından yaklaşık
olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi
yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar
tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?
a)
Fil
olayı
b)Kâbe
Olayı
c) Ebabil Olayı
d) Hakem Olayı
4Aşağıdakilerden
hangisi
Mekke
toplumunun
sahip
olduğu
özelliklerden değildir?
a) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi
b)Zayıflar
sürekli
gözetilirdi.
c)İçki vekumar alabildiğince yaygınlaşmıştı
d) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara
taparlardı.
5- Peygamberimiz,
mazlumun
hakkını
korumak
için
gençliğinde
aşağıdaki
derneklerden hangisine üye olmuştur?
a) Hılfu’l – Fudul
b) Daru’l – Erkam
c) Daru’n – Nedve
d) Ashab – ı Suffa
6- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir
b)Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
c)Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar
meydana gelmiştir.
d)Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya
gelmiştir.
7- Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda
verilen
bilgilerden
hangisi
yanlıştır?
a) Babası Peygamberimiz doğmadan 6 ay önce
vefat
etmiştir.
b) Doğduktan sonra annesinin yanında
kalmıştır.
c)
Sütannesinin
ismi
Halime’
dir.
d) Dadısının ismi ise Ümmü Eymen ‘ dir.
10- Hz. Muhammed, gençliğinde her türlü
cahiliye
kötülüklerinden,
putlardan,
kumardan, içki meclislerinden ve çirkin
eğlencelerden uzak durmuş, her zaman
erdemli davranışlarda bulunmuş, güzel ahlakı,
sağlam karakteri ve dürüstlüğü ile herkesin
güvenini kazanmıştı. İnsanlar ona dürüst ve
güvenilir
anlamına
gelen
“……………………………………..”
ismini
vermişti.
Boşluğa gelmesi gereken uygun kelime nedir?
a) Sadık
b) Muhammedül Emin
c) Zinnureyn
d) Doğru sözlü
11- Hz. Peygamberin(sav) söylemiş olduğu
güzel sözlere ne ad verilir?
a) Sünnet b) Vacip c) Hadis
d) Farz
12.
"Ey Ebva'da yatan ölü!
Bahçende açtı dünyanın En güzel gülü.
Hatıran uyusun çöllerin Ilık kumlarıyla
örtülü"
Yukarıdaki dizelerde Hz. Muhammed’in hangi
yakınından bahsedilmektedir?
a) babası
b) teyzesi
c) annesi
d)dedesi
Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri
uygun birşekilde doldurunuz.
- Her biri 2 puandır.-
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk
vahiy …………….. adlı melek tarafından
KOCATEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Adı:
Soyadı.
Sınıf:
No:
……………… yılında, ……………… dağındaki
……………. mağarasında ve Ramazan ayının
………….. nci gecesi olan ……………… gecesinde
inmiştir.
( ) Peygamberimiz Kureyş Kabilesine
mensuptur.
( ) Hz. Ali Peygamberimizin erkek
çocuklarından birisidir
( ) Peygamberimizin bütün çocukları
kendisinden önce vefat etmiştir.
(
) Kâbe Medine şehrinde
bulunmaktadır.
( ) Hz. Ebu Bekir Peygamberimizin
amcalarından birisidir.
( ) Peygamberimiz 6 yasında iken
annesini kaybetti.
( ) Peygamberimiz Medine’de vefat
etmiştir. Kabrine ‘cennet bahçesi’ anlamına
gelen ‘Ravza-ı Mutahhara’ denir.
( ) Peygamberimiz doğmadan önce
insanlar arasında sevgi ve kardeşlik yaygındı
Bu mağarada gelen ilk vahiy ……..………. emri
ile başlayan …………… suresinin ilk 5
ayetidir.
Peygamberimiz başından geçenleri ilk
hanımı olan ……………….. ye anlattı. O da
Peygamberimizi bilge bir kişi olan
……………………… ya götürdü. Bu bilge insan
Hz. Muhammed’in gönderileceği kutsal
kitaplarda önceden müjdelenen son
Peygamber olduğunu anladı.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların
başına ‘D’ , yanlış olanların başına ‘Y’ harfi
koyunuz. –Her biri 1 puandır.(
)
Peygamberimizin
peygamberliğinden önceki döneme “ Hariciye
Donemi
”
denir.
( ) Abdulmuttalib vefatından once
Peygamberimizi Ebu Leheb’e emanet etti.
1
2
3
4
A
O
O
O
O
B
O
O
O
O
C
O
O
O
O
D ---O
5
O
6
O
7
O
8
A
O
O
O
O
B
O
O
O
O
C
O
O
O
O
D ---O
9
O
10
O
11
O
12
Başarılar Dilerim… Sınav Süresi 40 ORHAN KARTAL
A
O
O
O
O
B
O
O
O
O
C
O
O
O
O
D
O
O
O
O
Download