DİNİ BİLGİLER Soru : Rabbimiz Kimdir? Cevap : Allahü Teala`dır

advertisement
DİNİ BİLGİLER
Soru
: Rabbimiz Kimdir?
Cevap
: Allahü Teala’dır.
Soru
: Peygamberimiz Kimdir?
Cevap
: Muhammed Mustafa (s.a.v.).
Soru
: Dinimizin Adı Nedir?
Cevap
: İslam.
Soru
: Kitabımızın Adı Nedir?
Cevap
: Kur’an-ı Kerim.
Soru
: Kıblemiz Neresidir?
Cevap
: Kâbe’dir?
Soru
: Kimim Kuluyuz?
Cevap
: Allah’ın Kuluyuz.
Soru
: Kimim Ümmetiyiz?
Cevap
: Hz. Muhammed (s.a.v)’in.
Soru
: Peygamberimizin Annesi Kimdir?
Cevap
: Âmine Hatun.
Soru
: Peygamberimizin Babasının İsmi Nedir?
Cevap
: Abdullah.
Soru
: Peygamberimizin Dedesinin İsmi Nedir?
Cevap
: Abdülmüttalip.
Soru
: Peygamberimizin Süt Annesinin İsmi Nedir?
Cevap
: Halime Annemiz.
Soru
: Peygamberimiz Nerede Doğdu?
Cevap
: Mekke’de.
Soru
: Peygamberimiz Kaç Yılında Doğdu?
Cevap
: Miladî 571 Yılında.
Soru
: Peygamberimiz Kaç Yılında Hicret Etti?
Cevap
: Miladî 622 Yılında.
Soru
: Peygamberimiz Nerede Vefat Etti?
Cevap
: Medinede.
Soru
: Kaç Yılında, Kaç Yaşında Vefat Etti?
Cevap
: Miladî 632 Yılında, 63 Yaşında.
Soru
: Peygamberimizin Çocukları Kimlerdir?
Cevap
: Kasım, Abdullah, İbrahim, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye, Fatıma.
Soru
: Peygamberimizin Torunları Kimlerdir?
Cevap
: Hasan, Hüseyin, Zeynep, Sükeyne.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Soru
: Dört Büyük Melek Kimlerdir ve Görevleri Nelerdir?
Cevap
: 1) Cebrâil
: Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.
: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur, rüzgar vb.)
2) Mikail
3) İsrafil
: Kıyametin kopması ve insanların
öldükten sonra dirilmeleri için sura üfürmekle görevlidir.
: Ömrü sona eren insanların canlarını
4) Azrail
almakla görevlidir.
Soru
: Allahü Teâlâ’nın Gönderdiği Büyük Kitaplar Nelerdir ve Hangi Peygamberlere Göndermiştir?
Cevap
: 1) Tevrat
: Musa Aleyhi’s-Selâm’a.
: Davud Aleyhi’s-Selâm’a.
2) Zebur
3) İncil
: İsa Aleyhi’s-Selâm’a.
4) Kur’an
: Muhammed (s.a.v.) Efendimize
Gönderilmiştir.
Soru
: Kelime-i Şahadeti ve Manasını Söyleyiniz?
Cevap
: Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü.
(Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Yine Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şahidlik edirim.)
ALLAH’IN ZÂTÎ SIFATLARI
1) Vücud
: Allah’ın var olmasıdır.
2) Kıdem
: Allah’ın varlığının başlangıcının olmaması.
3) Beka
: Allah’ın varlığının sonunun olmaması.
4) Vahdaniyet
: Allah’ın bir olmasıdır.
5) Muhalefetün
li’l-Havadis
: Allah’ın yaratılmışlardan hiçbirisine benzememesidir.
6) Kıyam
binefsihi
: Allah’ın varlığının kendinden olmasıdır.
ALLAH’IN SUBUTÎ SIFATLARI
1) Hayat
: Allah diri olması demektir.
2) İlim
: Allah’ın ilminde ve bilgisinde sınır yoktur.
3) Semi’
: Allah gizli ve açık herşeyi işitir.
4) Basar
: Allah herşeyi görür.
5) İrade
: Allah’ın dilemesdir.
6) Kudret
: Onun herşeye gücü ve kuvveti yeter.
: Allahü Teâlâ’nın konuşması demektir.
7) Kelam
: Allah’ın yaratması demektir.
8) Tekvin
S O R U
–
C E V A P L A R
Soru
: Her İyi İşe yada Yemeğe Hangi Sözle Başlarız?
Cevap
: Bismillahirrahmânirrahim diyerek.
Soru
: Bir Şey Yiyip İçtikten Sonra yada İyi bir Şeye Kavuştuğumuzda Ne Deriz?
Cevap
: Elhamdülillah (Allah’a hamdolsun).
Soru
: Güzel Bir Şey Gördüğümüzde Ne Deriz?
Cevap
: Maşaallah deriz.
Soru
: Yemeği Hangi Elimizle Yeriz ve İçeriz?
Cevap
: Sağ elimizle.
3 2
F A R Z I
S A Y A L I M !
İmanın Şartları
:
1) Allah’a iman.
2) Meleklere iman.
3) Kitaplara iman.
4) Peygambereler iman.
5) Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman.
6) Öldükten sonra dirilmeğe iman.
İslâm’ın Şartları
1) Kelime-i şehadet.
2) Namaz kılmaz.
3) Zekat vermek.
4) Hacca gitmek.
5) Oruç tutmak.
:
Namazın Farzları
:
6’sı içinden, 6’sı dışındandır.
Dışındaki Şartlar
1) Hadesten taharet.
2) Necasetten taharet.
3) Setrü’l avret.
4) Vakit.
5) İstikbali kıble.
6) Niyet.
Namazın İçindeki Şartları
1) İftitah tekbiri.
2) Kıyam.
3) Kıraat.
4) Rükû.
5) Sücûd.
6) Kâde-i ahire (son oturuş).
Abdestin Farzları
:
1) Elleri dirseklerle beraber yıkama.
2) Yüzü tüy bitiminden çene altına kadar yıkamak.
3) Başın dörtte birini mesh etmek.
4) Ayağı topuklarla birlikte yıkamak.
Teyemmümün Farzları
:
1) Teyemmüm yapmaya niyet etmek.
2) Kolları ve yüzü toprak veya toprak cinsinden bir şey ile mesh etmek.
Guslün Farzları
1) Ağza su vererek çalkalamak.
2) Burna su vermek.
3) Bedenin her tarafını yıkamak.
:
Download