Slayt 1

advertisement
TOBB – AVRUPA
BİRLİĞİ
Avrupa ile İletişim Projesi
Mustafa Bayburtlu
TOBB AB Müdürü
ODA SİSTEMLERİ
1.
2.
Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye,
Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda,
Yunanistan)
Üyeliğin Gönüllü Olduğu Sistemler (ABD,
İngiltere, Belçika)
ODALARIN ASLİ ROLÜ



Şirketler dünyasının dışa açılmasına ve rekabet
gücünün artırılmasına katkı sağlayan ana destek
kurumlarıdır.
İş dünyasının menfaatlerinin ulusal ve
uluslararası arenada sözcüsüdür.
Toplumsal gelişmenin ve yerel kalkınmanın
öncüsüdür.
AVRUPA’DA TİCARET VE SANAYİ
ODALARI





Eurochambres
43 Ülke
2000 bölgesel ve yerel oda
17 milyon işletme (%95 KOBİ)
20 milyon İstihdam
TÜRKİYE’DE ODA SİSTEMİ





1879 Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
1880 İstanbul Ticaret Odası
1950 Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu
Yürürlüğe girdi.
1952 TOBB Kuruldu.
1 Haziran 2004 5174 Sayılı
Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ (TOBB)






1952’de kuruldu.
Tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşudur.
Türk Oda Sisteminin Çatı Kuruluşu
Türk İş Dünyasının tamamını temsil eder.
363 Oda ve Borsadan oluşan yaygın bir ulusal networkü
vardır. (Avrupa’nın en geniş networkü)
1 milyon 200 bin işletmeyi bünyesinde barındırmaktadır.
Yerel Odalar
Ticaret ve Sanayi Odaları
Ticaret Odaları
Sanayi Odaları
Deniz Ticaret Odaları
Ticaret Borsaları
Toplam
178
60
11
2
112
363
TOBB’UN ORGANLARI




Genel Kurul
Konseyler
Yönetim Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu
TOBB’UN GÖREVLERİ (1)








Bilgi oluşturma ve yayma,
Oda sisteminin dışa açılmasına katkı sağlama,
Oda Sistemini Geliştirme,
İş dünyasının menfaatlerini ulusal ve ulusal arenada savunmak.
Yeni platformlar (ESDK) ve organizasyon kurumak –
desteklemek. Örn. İKV, DEİK,
TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Temmuz 2003)
Ekonomi politikaları ve uluslar arası ilişkiler konularında
çalışmalar yapmak üzere TEPAV-EPRİ’yi kurdu.
Moskova’da bir ticaret merkezi kurdu.
TOBB’UN ÜYESİ OLDUĞU
ULUSLARARASI KURULUŞLAR

ICC
ASCAME
Eurochambers
OECD- BIAC
ECO Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan,

ABC(Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Makedonya,

İslam Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI) - 57 ülke temsil
edilmektedir. TOBB Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Başkan
YardımcısıKaradeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği (Arnavutluk,
Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Makedonya,





Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan)
Romanya, Sırbistan Karadağ, Türkiye)
Romanya, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye)
ULUSAL KURULUŞLAR





Ekonomik ve Sosyal Konsey
TSE
Milli Prodüktivite Merkezi
İGEME
Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK)
TOBB-AB

5174 sayılı Kanunun 56/e maddesi;
- iş dünyasının haklarını gözetmek;
- Avrupa Birliği mevzuatı konusunda çalışmalar
yapmak,
- oda ve borsaları bu konularda bilgilendirmek.
YAPILANMA




Avrupa Birliği Müdürlüğü – Brüksel Bürosu
TOBB Sektör Meclisleri
TEPAV-EPRİ
TOBB/Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
AB FAALİYETLERİ HEDEFİ

Türk iş dünyasının AB-Türkiye ilişkileri
konusunda bilgilendirmek,

AB ile müzakerelere iş dünyasının hazırlamak.
PLANLI FAALİYETLER
1.
2.
Oda Sisteminin Geliştirilmesine Dönük
Faaliyetler(TOGP, Akreditasyon Sistemi, Eurochambres Akademileri, ChamberPass)
Şirketler Dünyasına Dönük Faaliyetler (Şirketlerin Sosyal
Sorumluluğu, TAIEX İç Pazar Mevzuat Haftası, Dünya Bankası Yatırım İklimi Anketi,
Türkiye’de Rekabet Gücü, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye’ye Çekilmesi ve
Rekabet Politikalarının Rolü Projesi, Müzakere Pozisyonları)
3.
Genel Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Faaliyetleri
(Gazeteci Eğitim Semineri, Müzakere sürecine ilişkin panel, Ekonomik Forum Dergisi, Bölge
Toplantıları, TOBB web sitesi (www.abm.tobb.org.tr) vb.)
4.
Lobi Faaliyetleri ( Eurochambres, TOBB-ECOMOD İşbirliği
Projesi,Eurochambres iş dünyası beklenti anketi, TOBB-CSIS Projesi, TOBBBrookings Enstitüsü Projesi, Türkiye-AB KİK)
Teşekkürler
TOBB AB Müdürlüğü
www.abm.tobb.org.tr
E-mail: [email protected]
Tel. 312.413 82 30
Faks. 312.417 97 11
Download