TOBB`un 66`NCI GENEL KURULU 15

advertisement
ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E – Bülteni
16 -22 Mayıs 2011
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN 66’NCI GENEL KURULU
15-16 MAYIS TARİHLERİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
66’ncı Genel Kurul Toplantısı Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet partisi lideri
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra pek çok
bakanın da katılımıyla TOBB Ekonomi ve
Teknoloji
Üniversitesi
salonunda
gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel
Kurul’da yaptığı konuşmada, demokrasi ve
kalkınmayı sekteye uğratacak her türlü
girişimin karşısında olunması çağrısında
bulundu. Hisarcıklıoğlu, bir önceki Genel
Kurul’da dile getirilen pek çok önerinin,
geçtiğimiz yasama döneminde uygulamaya
konduğunu ve Ticaret Kanunu, Borçlar
Kanunu
ve
Hukuk
Muhakemeleri
Kanunu’nun çıktığını hatırlattı. Başkan
Hisarcıklıoğlu konuşmasında AB sürecine de vurgu yaptı. AB’nin önemini koruyan bir
hedef olduğunun altını çizen TOBB Başkanı görüşlerini “Eğitimden yargıya, vergi
sisteminden kamu yönetimine kadar birçok alanda yapısal değişimi sağlayacak
reformları hayata geçirmeliyiz. Öncelikle ekonomik büyümenin daha adil paylaşımını
sağlamalıyız. İşsizlikle, yoksullukla ve kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendirmeliyiz”
şeklinde ifade etti.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards