CPK İZOENZİMLERİ,ASETİLKOLİNESTERAZ

advertisement
CPK İZOENZİMLERİ
Kreatin Fosfokinaz İzoenzimleri; CPK isoenzymes
test; CK izoenzim;
Kreatin fosfokinaz kalp, beyin, ve kaslarda bulunan bir
enzimdir. Kanda yüksek seviyelerde bulunması kaynaklandığı
dokuda hasar olduğunu gösterir.
Aşağıdaki ilaçlar CPK değerini etkiler:
Alkol kullanımı,
Amfotericin B,
Bazı anestezik maddeler,
Kokain kullanımı,
Statinler,
Steroid kullanımı sırasında CK artar.
CPK izoenzimleri ne için istenir?
Total Kreatin kinaz seviyesi yüksek ise bu yüksekliğin nerden
kaynaklandığınıo bulmak için CPK-izoenzim testi istenir.
Kreatin kinaz yüksekliği 3 farklıo kökenden kaynaklanır:
CPK-1: ( CPK-BB de denir): özellikle beyin ve
akciğer dokusundan kaynaklanır yüksekliği bu organ
hasarını gösterir.
Beyin tümörleri,
Tıkanma, kanama veya travma sonucu beyin hasarı,
Elektroşok tedavisi,
Epilepsi krizi,
Pulmoner enfarktüs sırasında CPK-! Testi yüksek
bulunur.
CPK-2: (CPK-MB): Kalp dokusundan kaynaklanır. Kalp
hastalıklarında yükselir.
Kalp krizinde özellikle enfarktüsün 3-6. Saatleri
arasında CPK-2 yükselmeye başlar, krizin 12- 24.
Saatleri boyunca yükselir ve 12-48. Saatlerine
doğru normale iner.
Elektrik çarpması,
kalp defibrilasyonu ( kalp için yapılan
elektroşok),
herhangi bir sebeple ortaya çıkan kalp zedelenmesi
( trafik kazası, ezilme vb.),
kalp enfeksiyonları ( viral myokardit ),
açık kalp ameliyatlarında CPK-2 artar.
CPK-2 seviyesi göğüs ağrısı sırasında (koroner kalp
hastalıklarınabağlı angina pektoris, yada Pulmoner embolis)
ve konjestif kalp yetmezliğinde yükselmez.
CPK-3: (CPK-MM) İskelet kasında bulunur ve iskelet
kası hastalıklarında, ezilmelerde yükselir.
Kas ezilmesi ( crush sendromu),
İlaç ve hareketsizliğe bağlı kas hasarı,
Myozit ( kas iltihabı),
Kas içi enjeksiyonlar,
Epilepsi krizi,
Cerrahi girişimler,
Aşırı egzersiz sırasında artar.
Aşağıdaki durumlarda kreatin fosfokinaz testi
sonucu yüksek çıkar
Kardiyak kateterizasyon, koroner anjiyo,
Kas içi enjeksiyonlar,
Cerrahi girişimler,
Aşırı egzersiz,
Aşırı ve uzun süren hareketsizlik CPK test
sonuçlarını etkiler.
Referanslar:
Anderson JL. ST segment elevation acute myocardial infarction
and complications of myocardial infarction. In: Goldman L,
Schafer AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa:
Saunders Elsevier; 2011:chap 73.
Chinnery PF. Muscle diseases. In: Goldman L, Schafer AI,
eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa: Saunders
Elsevier; 2011:chap 429.
ASETİLKOLİNESTERAZ
Asetilkolinesteraz;
Psedokolinesteraz;
Acetylcholinesterase; RBC (or erythrocyte)
cholinesterase; Pseudocholinesterase; Plasma
cholinesterase; Butyrylcholinesterase; Serum
kolinesteraz.
Asetilkolinesteraz ve Psedokolinesteraz sinir sisteminin
sağlıklı çalışması için gerekli iki önemli enzimdir.
Asetilkolin sinirler arasında ve sinirlerden kaslara iletimi
sağlar. Asetilkolin salındıktan sonra temizlenmesi gerekir
yoksa ileti devam eder bu işi Asetilkolinesteraz ve
Psedokolinesteraz yapar. Sinirler arasına sinyallerin düzgün
iletilmesi için bu iki enzim gereklidir.
Asetilkolinesteraz hem sinir hem de kırmızı kan hücrelerinde
bulunur. Psedokolinesteraz ise sadece karaciğer hücrelerinde
bulunur.
Asetilkolinesteraz neden bakılır ?
• Böcek öldürücü ilaç zehirlenmelerinde (organofosfat
zehirlenmelerinde), zehirlenme durumunuzun tespiti için,
• Karaciğer hastalıklarının teşhisinde,
• Anestezi ve bazı girişimler öncesinde süksinil kolin ilacı
veriecek ise bu enzimlere bakılır (aksi halde ölümcül ateş
yükselmesi olur). Buna Malin hipertermi denir.
Asetilkolinesteraz için normal değerler:
Erişkin: 8- 18 Unit /mL
Asetilkolinesteraz ı düşüren sebepler:
•
•
•
•
•
Organofosfat içeren böcek ilaçları ile zehirlenme,
Akut enfeksiyonlar,
Kronik malnutrisyon,
Kalp krizi,
Karaciğer hasarı,
• Metastazlar,
• Tıkanma sarılığı,
Ayrıca hamilelik ve doğum kontrol ilaçları hafif düşüklüğe
neden olabilir.
Rereanslar:
1.Ford MD. Acute poisoning. In: Goldman L, Ausiello D, eds.
Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier.
2007: chap 111.
2.Aminoff MJ. Effects of toxins and physical agents on the
nervous system: effects of occupational toxins on the nervous
system. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J,
eds. Bradley: Neurology in Clinical Practice. 5th ed.
Philadelphia, Pa: Butterworth-Heinemann Elsevier; 2008
Download