www.alector.org

advertisement
“Sınır Ötesi Düzeyde Kültürel Miras Turizminin Kalite Standartlarını Geliştirmek Amaçlı Çok Sayıda ve Seviyede
Aktörlerin İşbirliği Ağı”
www.alector.org
ULUSLARARASI PROJE KONFERANSI
"İlgi ve Paylaşım. Değişim için Bir Araç Olarak Kültür Mirası "
31 Mayıs-2 Haziran 2016, İstanbul, http://alector2016.rorcf.ro
Konferansın amacı:
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ALECTOR;
olağanüstü bilişsel-duygusal miras deneyimleri yoluyla Proje bölgesini küresel seviyeye
yükselterek, bağımsız kitlelere, yer ve zamandan bağımsız olarak sunulan kültür varlıkları ile
kişisel bağ oluşturma şansını Karadeniz düzeyinde eşit şekilde sunan ilk girişimdir.
Projenin Uluslararası Konferansı; elde edilen sonuçları, metodolojileri, geliştirilen planlama
stratejilerini, yerel olarak yürütülen pilot uygulamaları miras sektöründe-özellikle mirasın
korunması, yönetimi ve iletişimini kullanarak çoklu hedef kitleye iletmeyi amaçlamaktadır.
Konferansın başlığı “İlgi ve Paylaşım: Değişim için Bir Araç Olarak Kültür Mirası”, uluslararası
akademik topluluklardan örneklerle; elde edilen sonuçları, metodolojileri, geliştirilen
planlama stratejilerini paylaşmayı; bunu yaparken de aynı zamanda yerel ve bölgesel gelişim
için kültürel değerlerin dinamiklerine ve sürdürülebilir mekân oluşturma konularına ilişkin
uluslararası bir forum sunmayı hedeflemektedir. Böylece, yerel yönetimlerin, ilgili karar
mercilerinin ve genel halkın projeyi anlaması ve desteklemesi sağlanacak, farkındalık
arttırılacaktır.
Aşağıda belirtilen ana konularla ilgili hem teorik hem de deneysel araştırma makalelerinizi
bekliyoruz.
1. Turizmde standartlaşma - AR-GE ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri temelli yeni bir
yaklaşım,
2. Miras varlıkları ve hizmetleri alanında yerel gelişmeler ve iklim değişikliği ile tarihi
çevre alanında uluslararası ağ, doğal ve kültürel miras riskleri ve tehlikeleri,
3. Miras değerine dayalı yeni uzmanlıklar ve yerel turizmin kalkınma finansmanı,
4. Özgün profesyonel profillerine, gelecek miras uzmanlarına, turizm ve hizmet
sektörlerine, özellikle kültürel iletişim ve mirasın yorumlanmasına yönelik öğrenim
metotları,
ORTAK SINIRLAR. ORTAK ÇÖZÜMLER.
“Sınır Ötesi Düzeyde Kültürel Miras Turizminin Kalite Standartlarını Geliştirmek Amaçlı Çok Sayıda ve Seviyede
Aktörlerin İşbirliği Ağı”
www.alector.org
5. Antropolojik kültürel miras, sosyo-ekonomik kalkınma için ana kimlik şartı olarak
maddi ve manevi miras varlıkları,
6. Doğal miras yönetimi, mimari koruma ve anıtlar ile dokunun korunması üzerine
makaleler.
Ek tematik oturumlar için asgari 10 bildiri gönderilmesi rica olunur. Sunulan bildiriler aynı
kurumsal bağa sahip olmayan farklı yazarlara ait olmalıdır.
Makaleler, Elsevier formatına bağlı kalmalı, ekleri ve kaynakçası da dâhil olmak üzere 6-8
sayfa uzunluğunda olmalıdır. Bir makale için, azami 4 yazar kabul edilmektedir.
Her bir yazardan maksimum 2 makale kabul edilir.
Sadece konferans oturumlarında sunulan makaleler konferans bildiri kitabında yer alacak ve
online olarak yayımlanacaktır.
Konferansa kayıt için herhangi bir ücret alınmayacaktır.
2 Haziran 2016’da Şile’de bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Sosyal etkinlikler (konferans
sırasında öğle yemekleri, kahve molaları) ve çalışma ziyareti için katılım (öğle yemeği, akşam
yemeği ve ulaşım) maksimum 120 kişiye kadar ücretsizdir.
Seyahat ve konaklama katılımcıların sorumluluğundadır. Organizasyon İstanbul Valiliği
çevresinde, tarihi yarımadada gerçekleştirilecektir. (Adres: Ankara Cad. 34410
Cağaloğlu/Fatih-İstanbul) Organizasyon komitesi konferans katılımcılarına yardımcı olacaktır.
(Sorularınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.)
ÖNEMLİ TARİHLER
10 Mart 2016 - Özet Teslimi
15 Mart 2016 - Özet Kabul Bildirimi
30 Mart 2016 -Tamamlanmış Makalenin Teslimi
20 Nisan 2016- Tamamlanmış Makale Kabul Bildirimi
Revize önerileri olması durumunda, makalenin son halinin teslim tarihi 30 Nisan 2016’dır.
Herhangi bir gecikme olması durumunda makale, konferans bildiri kitabından çıkarılacaktır.
15 Mayıs 2016 – Geç kayıt
Konferans bildirileri Science Direct ev sahipliğinde uluslararası bir Elsevier dergisinde
yayımlanacak, Science Direct ve Scopus’ta indekslenecek. Uluslararası konferans bildirileri,
Thomson Reuters tarafından Konferans bildiri eklerine dahil edilecektir.
ORTAK SINIRLAR. ORTAK ÇÖZÜMLER.
“Sınır Ötesi Düzeyde Kültürel Miras Turizminin Kalite Standartlarını Geliştirmek Amaçlı Çok Sayıda ve Seviyede
Aktörlerin İşbirliği Ağı”
www.alector.org
İnternet yoluyla Procedia-Sosyal ve Davranış Bilimleri’ne erişim, Science Direct temelinde,
Elsevier çevrimiçi şart ve koşullara uygun olarak, ücretsiz ve sürekli sağlanacaktır.
Tüm gönderimler SADECE Konferans Yönetim Sistemi aracılığıyla yapılmalıdır. Tüm
makaleler Elsevier’in standart tek sütun formatına uygun olmalı, “Word” ve “pdf” formatında
metin, şekil, tablo ve kaynakça dahil olmak üzere 8 sayfayı geçmeyecek şekilde
gönderilmelidir.
Yazarlar için Word şablonunu içeren Elsevier kılavuzuna bu linkten ulaşılabilir:
https://www.elsevier.com/journals/procedia-social-and-behavioral-sciences/18770428/guide-for-authors
ÖNEMLİ: Makalenizi kaydetmek için bu linki kullanınız: http://www.rorcf.ro/alector/
ORTAK SINIRLAR. ORTAK ÇÖZÜMLER.
Download