Duyuru Metni

advertisement
“Sınır Ötesi Düzeyde Kültürel Miras Turizminin Kalite Standartlarını Geliştirmek Amaçlı Çok Sayıda ve Seviyede
Aktörlerin İşbirliği Ağı”
www.alector.org
ULUSLARARASI PROJE KONFERANSI
"İlgi ve Paylaşım. Değişim için Bir Araç Olarak Kültür Mirası "
http://alector2015.rorcf.ro
Konferansın amacı:
ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ALECTOR
Projesi, kitlelere olağanüstü bilişsel-duygusal miras deneyimleri ile Proje bölgesini küresel
seviyeye yükselterek, yer ve zamandan bağımsız olarak sunulan kültür varlıkları ile kişisel bağ
oluşturma şansını Karadeniz seviyesinde yerinden edilmiş kitlelere eşit şekilde sunan ilk
girişimdir.
Projenin Uluslararası Konferansı, elde edilen sonuçları, metodolojileri, geliştirilen planlama
stratejilerini, miras sektöründe-özellikle mirasın korunması, yönetimi ve iletişimini kullanarak
yerel olarak yürütülen pilot uygulamaları çoklu hedef kitleye iletmeyi amaçlamaktadır.
Konferansın başlığı “İlgi ve Paylaşım: Değişim için Bir Araç Olarak Kültür Mirası”, uluslararası
akademik topluluklardan örneklerle; elde edilen sonuçları, metodolojileri, geliştirilen
planlama stratejilerini paylaşmayı; bunu yaparken de aynı zamanda yerel ve bölgesel gelişim
için kültürel değerlerin dinamiklerine ve sürdürülebilir mekân oluşturma konularına ilişkin
uluslararası bir forum sunmayı hedeflemektedir. Böylece, yerel yönetimlerin, ilgili karar
mercilerinin ve genel halkın projeyi anlaması ve desteklemesi sağlanacak, farkındalık
arttırılacaktır.
Aşağıda belirtilen ana konularla ilgili hem teorik hem de deneysel araştırma makalelerinizi
bekliyoruz.
1. Turizmde standartlaşma –RDI ve ITC temelli yeni bir yaklaşım
2. Miras varlıkları aracılığıyla yerel gelişmeler ve uluslararası ağ; iklim değişikliği ve tarihi
çevre, doğal ve kültürel miras, riskler ve tehlikeler
3. Miras değerine dayalı yeni uzmanlıklar ve yerel turizmin kalkınma finansmanı
ORTAK SINIRLAR. ORTAK ÇÖZÜMLER.
“Sınır Ötesi Düzeyde Kültürel Miras Turizminin Kalite Standartlarını Geliştirmek Amaçlı Çok Sayıda ve Seviyede
Aktörlerin İşbirliği Ağı”
www.alector.org
4. Özgün profesyonel profilleri, gelecek miras uzmanları, turizm ve hizmet sektörleri,
özellikle kültürel iletişim ve mirasın yorumlanmasına yönelik öğrenim metotları
5. Antropolojik kültürel miras, sosyo-ekonomik kalkınma için ana kimlik şartı olarak
maddi ve manevi miras varlıkları
6. Doğal miras yönetimi, mimari koruma ve anıtlar ile dokunun korunması üzerine
makaleler.
Ek tematik oturumlar için asgari 10 bildiri gönderilmesi rica olunur. Sunulan bildiriler aynı
kurumsal bağa sahip olmayan farklı yazarlara ait olmalıdır.
Makaleler, Elsevier formatına bağlı kalmalı, ekleri ve kaynakçası da dâhil olmak üzere 6-8
sayfa uzunluğunda olmalıdır. Bir makale için, azami 4 yazar kabul edilmektedir.
Her bir yazardan maksimum 2 makale kabul edilir.
Sadece konferans oturumlarında sunulan makaleler konferans bildiri kitabında yer alacak ve
online olarak yayımlanacaktır.
Konferansa kayıt için herhangi bir ücret alınmayacaktır.
Sosyal etkinlikler ve çalışma ziyaretlerine katılım 120 konferans katılımcısına kadar
ücretsizdir.
Seyahat ve konaklama katılımcıların sorumluluğundadır. Organizasyon komitesi özel detaylarla
ilgili sizi bilgilendirecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER
1 Aralık 2015 - Özet Teslimi
2 Aralık 2015 - Özet Kabul Bildirimi
20 Aralık 2015 -Tamamlanmış Makalenin Teslimi
31 Aralık 2015- Tamamlanmış Makale Kabul Bildirimi
Revize önerileri olması durumunda, makalenin son halinin teslim tarihi 10 Ocak 2016’dır.
Herhangi bir gecikme olması durumunda makale, konferans bildiri kitabından çıkarılacaktır.
4 Aralık 2015 – Geç kayıt
ORTAK SINIRLAR. ORTAK ÇÖZÜMLER.
“Sınır Ötesi Düzeyde Kültürel Miras Turizminin Kalite Standartlarını Geliştirmek Amaçlı Çok Sayıda ve Seviyede
Aktörlerin İşbirliği Ağı”
www.alector.org
Konferans bildirileri Science Direct ev sahipliğinde uluslararası bir Elsevier dergisinde
yayımlanacak, Science Direct ve Scopus’ta indekslenecek. Uluslararası konferans bildirileri,
Thomson Reuters tarafından Konferans bildiri eklerine dahil edilecektir.
İnternet yoluyla Procedia-Sosyal ve Davranış Bilimleri’ne erişim, Science Direct temelinde,
Elsevier çevrimiçi şart ve koşullara uygun olarak, ücretsiz ve sürekli sağlanacaktır.
Tüm makaleler Elsevier’in standart tek sütun formatına uygun olmalı, “Word” ve “pdf”
formatında metin, şekil, tablo ve kaynakça dahil olmak üzere 8 sayfayı geçmeyecek şekilde
gönderilmelidir.
Yazarlar için Word şablonunu içeren Elsevier kılavuzuna bu linkten ulaşılabilir:
http://www.elsevier.com/journals/procedia-social-and-behavioral-sciences/1877-0428/guide-forauthors
ÖNEMLİ: Makalenizi kaydetmek için bu linki kullanınız: http://www.rorcf.ro/alector/
ORTAK SINIRLAR. ORTAK ÇÖZÜMLER.
Download