Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri
Bakanı’na sordu: “Basına yansıyan 16 Haziran 2013 tarihli
gezi olayları ile ilgili ses kaydı için soruşturma açılmış
mıdır? Açılmışsa soruşturmanın akıbeti nedir?”
Tarih : 07.10.2014
Tanrıkulu’nun soru
önergesi şöyle:
“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan ALA tarafından yazılı olarak
yanıtlanmasını arz ederim.
Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili
Gezi parkı olaylarının olduğu 16 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Osmanbeyde gözaltına
alınan bir kişinin ses kaydı basına yansımıştır. Haberde gözaltına alınanlara polis
tarafından işkence yapıldığı iddia edilmektedir. Ses kaydı polislerin Numara yapma
sözleriyle başlayan kayıt,”Şunlara kelepçe takın. Biz üç gündür eve gidemiyoruz
100-150 tane manyak neyin davası sözleriyle devam ediyor.
Kayıtta polislerin gözaltındaki kişilere hükümeti mi devireceksin sözleri ve küfürler,
tokat ve yumruk sesleri de yer almaktadır.
İddialar ile ilgili açıklama yapılması önem arz etmektedir
Bu bağlamda;
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
07.10.2014
2
1- Basına yansıyan 16 Haziran 2013 tarihli gezi olayları ile ilgili ses kaydı için
soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa soruşturmanın akıbeti nedir?
2- 16 Haziran 2013 tarihli ses kaydında polisin gözaltındakilere işkence yaptığı iddiası
doğru mudur?
3-İddialar doğru ise işkenceyi yapan polisler kimlerdir? Polisler hakkın soruşturma
açılmış mıdır?
4-Polisin gezi olayları sırasında polis otosunun içerisindeki kişilere tokat, yumruk atması
hukuka, insan haklarına uygun mudur?
5- İçişleri bakanın, polis amirlerinin işkence ve kötü muameleye göz yumması hukuka,
insan haklarına uygun mudur?
6- İçişleri bakanlığı gezi olaylarında kötü muamele, işkence sebebiyle cezalandırdığı
kamu görevlisi sayısı kaçtır?
7-Polis memurlarının göstericileri ”hükümeti mi devireceksin” diyerek sorgulama
cezalandırma görevi var mıdır?
8-Polis araçlarında kamera kaydı yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa nedeni nedir?”
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
07.10.2014
Download