sahip - TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

advertisement
SAHİP
ÇIK!
“TÜRKİYE”
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak tüm
gücümüzle destek verdiğimiz, bir çok üyemizin aktif
olarak katıldığı Taksim Gezi Parkı direnişi adına
Taksim Dayanışması Platformunun yayımladığı
taleplerini destekliyoruz ve bir an önce uygulanmasını
talep ediyoruz.
TAKSİM DAYANIŞMASI
Talepleri;
• Olaylardaki sorumlular görevden alınmalıdır.
• Gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır.
• Gözaltındaki kişiler derhal serbest bırakılmalı ve
• Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır.
haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır.
• Topçu Kışlası projesinin iptal edildiği • İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı, başta
açıklanmalıdır.
Taksim, Kızılay olmak üzere kent meydanlarında toplantı,
• AKM’nin yıkılmayacağı açıklanmalıdır.
gösteri eylem yasaklarına son verilmelidir.
UZUN BİR GEZİ
TÜRKİYE
YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR
Taksim Gezi parkında ağaçların sökülmesiyle
başlayan süreç ülkemiz toplumsal tarihi açısından
bir kırılma noktasıdır.
İnsanların ve toplumun temel hak ve özgürlüklerinin
çiğnenmesi, yaşam tarzından, diline, inanışına,
kültürüne dek tüm farklılıklara yapılan saldırılara karşı
bir öfke patlamasıdır. Bu güne dek ülkeye egemen
olan “siyasetlerin” yarattığı korku imparatorluğunu,
sindirilmişliği, bölünmüşlüğü, umutsuzluğu yıkan,
insan kimliğinin onuru ile yeniden ayağa dikilişidir.
Toplum kendi siyasetini en naif, en barışçıl biçimde
ortaya koyuyor. Özgürlük ve demokrasi istiyor.
Demokrasiyi sadece sandık zanneden, Her şeye
kadim!, her şeyi bilen! birilerinin ekonomiden,
sağlığa, eğitimden, mimariye her alanda haddini
aşarak toplumu tek tipleştirme dayatmasına
isyanıdır. Öylesine insani dir ki; şiddeti önlemeye göre
şartlanmış ve örgütlenmiş polis bu şiddet içermeyen
naif direniş karşısında çaresiz kaldı. Öylesine insani
dir ki; polis terörüne mizah ile karşılık verdi.
Polis terörünün, gaz bombasının, tazyikli suyun
insanlık onurunu yenemeyeceğini gösterdi.
Son iki haftadır yaşananlar hiç bir kitaba sığmıyor.
Siyasi yelpazenin bir ucundan öteki ucuna hiç bir
“siyasi” yaşananlar için “ben demiştim” diyemiyor.
Sadece siyasi iktidarın değil herkesin ezberi bozuldu.
Haddini aşarak toplum mühendisliğine soyunanlar;
topluma deli gömleği giydiremeyeceklerini gördüler.
Aslında insan aslına döndü. Anadolu’da yüzyıllardır
yaşayan zenginliği GEZİ’ye taşıdılar.
Saygı, sevgi, hoşgörü geri geldi.
Müslüman namaz kılarken ateist nöbet tuttu. Cami
polis teröründen kaçanların sığınağı oldu. Dil, din, ırk,
cinsiyet farklılıklarıyla insan olduklarını gösterdiler.
Türkiye genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, öğrenci,
emekli,; dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin
birleşip, birlik olduğunda, asgari talepleri
doğrultusunda ayağa kalktığında ne denli güçlü, ne
denli meşru olduğunu gördü.
İktidar kitleleri anlamaya çalışmak yerine başbakanın
ağzından provakatif, tehdit edici açıklamalarla
toplumu büyük bir kaosa sürüklemek yanlışından
vazgeçmelidir.
“zulümle abad olunamayacağını” anlamalıdır.
Ve toplumsal meşruiyeti olan bir hareketin önünde
hiç bir gücün duramayacağını görmelidir.
Ve görmelidir ki; hiç bir baskı ve zulüm bu güzel
ülkenin güzel insanlarını özgürlük ve demokrasi
talebinden vazgeçiremez.
Ve artık anlaşılmalıdır ki;
Bu güzel ülkenin güzel insanları Gezi parkında
demokrasi ve özgürlük yolculuğunu başlatmıştır.
Hiç bir güç, gücünüz bu yolculuğu durduramayacaktır.
TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
( * TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Metalurji Dergisi Ekidir. )
Download