T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

advertisement
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
KARAR :37
03.02.2017
K A R A R
Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi
maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Eğitim
Komisyonunun 20.01.2017 tarih ve 01 sayılı müşterek raporu,
(Belediye meclisimizin 02.01.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda görüşülerek
komisyonlarımıza havale edilen, Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda tüketicilerin
bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili dosya incelendi.
Komisyonlarımızca yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda;
İnsanların beslenmesi için üretilen bitkilerin genleri ile oynanmış, herhangi bir genetik bağı
veya benzer özelliği olmayan, bir başka deyişle doğal süreçlerde eşleşmeyen canlıların eşleştirilerek
doğada olmayan hibritlerinin oluşturulması ne tür etkiler doğurur tam olarak bilinmiyor.
Kendi türünden ya da kendi türü dışındaki bir canlının geninin aktarılması ile değiştirilen
özellikler, çevre, ekolojik dengeye zarar veriyor. GDO tohumu ekilmiş topraklar üzerinde uzun
yıllar doğal tohumlar yetişmiyor. Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan, kendini yiyen, arı,
kelebek gibi canlıların hayatını da tehdit ediyor. Evrimsel olarak faklı noktalardaki canlıların
birinden diğerine aktarılan gen ya da genlerin, aktarıldığı organizmada çalışabilmesi için,
organizmaların değişikliğe uğraması gerekmektedir. Mısır ve soyadan üretilen birçok üründe
kullanılıyor. Mısır ve soyayı yem olarak tüketen tavuklar da GDO’nun zararlı etkilerini bünyesinde
barındırıyor. Mısırdan 700’e, soyadan ise 900’e yakın türevleri üretiliyor. Yediğimiz, içtiğimiz her
üründe bulunması hayati riskleri artırıyor. Koroner kalp hastalıkları ve alzaymer ile alerjik,
patalojik, kanserojenik etkileri de olduğu değerlendirilmiştir.
Belediyemizin bütçe imkanları ölçüsünde genetiği değiştirilmiş organizmalar ve tüketici
hakları konusunda halkın bilgilendirmesi için gerekli çalışmaların yapılması komisyonlarımızca
uygun görülmüştür.
Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) okundu.
Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle
oylama sonucunda, Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda tüketicilerin
bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu
ile Eğitim Komisyonu müşterek raporunun kabulüne oybirliğiyle 03.02.2017 tarihli toplantıda karar
verildi.
Doç. Dr. Mustafa TUNA
Meclis Başkanı
Selahattin TIRIN
Katip
Şule ÖCAL
Katip
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
Download