genetiği değiştirilmiş organizmalar

advertisement
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ
ORGANİZMALAR
Recep Burak OTMAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GDO NEDİR?
GDO (Genetiği Değiştirilmiş
Organizma),besinlerin daha çok
miktarda ve zor koşullarda
yetiştirilmelerini kolaylaştırmak
amacıyla genlerinde değişiklik
yapılmış organizmalara denir.
GDO’NUN DOĞUŞU
• Mendel teorisi üzerine kurulmuş olan klasik bitki ve
hayvan ıslahının çok yavaş gerçekleşmesinden
dolayı, bilim adamları canlıların genlerindeki
değişmeyi bu ıslah yöntemlerine bırakmak yerine,
son 30 yılda gelişen DNA biliminden faydalanarak
direk olarak değiştirmeyi amaçlamışlardır. Bunun
üzerine GDO’lu gıdalar birer birer ortaya çıkmıştır.
• Evrim teorisine göre canlılar sürekli bir
değişim içerisindedir. Evrim süreci uzun bir
süreyi kapsar. Bu durum canlıların
DNA’larında değişmelere sebep olur. Biz
canlıların genetiğiyle oynayarak, doğal
sürece etki etmekteyiz. Dikkatli olunmazsa
bu ileride ki nesilleri negatif etkileyecektir.
• GDO ile ilgili, birçok bilimsel çevrede, olumsuz düşüncelerin
olması bu sebeptendir.
GDO’NUN FAYDALARI
• Zaman ilerledikçe, insan nüfusu artmakta
ve beslenme gibi temel ihtiyaçlar için daha
çok talep olmaktadır.
• GDO tam bu durumda devreye girer ve
beslenme kaynaklarını daha verimli
kullanmamıza olanak sağlar.
• Alttaki tabloda GDO nun şeker pancarı
bitkisi üzerindeki etkisi görünmektedir.
Böcek, virüs gibi zararlılara karşı etkili bir
dayanıklılık sağlamasına rağmen, ürün
kalitesindeki artış bu büyüklükte olmamıştır.
• Dikkatli kullanıldığı taktirde GDO, insanlık
yararına kullanılabilecek muhteşem bir olanaktır.
TEŞEKKÜRLER
KAYNAKÇA
• GASSON M ().Scientific perspectives on regulating the
consumer safety of GM Food.
• GLİCK BR, PASTERNAK JJ (1994). Molecular Biotechnology :
Principles and Applications of Recombinant DNA. ASM Press.
.
Washington, DC
• BÜYÜKÜNAL SK (2004). GDO. Genetiği Değiştirilmiş Organizma
Gerçeği. İnfovet, Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi, Sayı 9 : 20-24.
• KINGHORN B (2003). Where are we going with their genes? Do
we need GMO's?
Download