örnek drama:gdo

advertisement
Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar
ÖZCAN PALAVAN
Konu
• Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Kazanımlar
• Bitkilerin büyüme aşamalarım sıralar,
• Yaşadığı bölgenin bitki örtüsünü açıklar,
• Yaşadığı bölgede yetişen sebze ve meyveleri listeler,
• Organik tarım, gen, genetik, genetiği değiştirilmiş
bitki kavramlarını tanımlar,
• İnsan ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi kendi
örnekleriyle açıklar.
Süre / Seviye
• 80 Dakika (40+ 40) / 4. Sınıf
Anahtar Kavramlar
• Bitki, genetik, tohum,
ISINMA ÇALIŞMALARI
• Sınıf beşerli gruplara ayrılır.
• Bir tohumun topraktan çıkışı ve filizlenişi ile ilgili
süreçte nelere gereksinim duyduğunu,
• tohumun filizlendikten sonraki süreci,
• çiftçilerin yıl boyunca yapmaları gereken işleri,
• ürünlerin hasatından sonraki süreci
• ayrıntılı biçimde düşünmelerini
• ve "Tohumun Macerası" başlıklı kısa bir yazı
yazmalarını ister.
• Pandomim: Her bir grubun, tohumun
topraktan çıkışı ve filizlenmesine ilişkin süreci
sözsüz biçimde doğaçlaması istenir.
• Tüm Sınıf Tartışması: Öğretmen tohumdan
sebze-meyvelerin yetişmesi, hasat ve
soframıza gelmesindeki sürecin ne kadar uzun
ve zahmetli olduğunu açıklar ve bunu
tartışmaya açar.
Beyin Fırtınası:
Tüm sınıf beşerli gruplara ayrılır.
Bir grup, çiftçilerin gözüyle çiftçilik,
bir grup tüketicilerin gözüyle yediğimiz sebze ve meyveler,
bir grup halk pazarında çalışan satıcıların gözüyle sebze ve
meyvelerimiz
bir grup organik tarım üretimi derneği çalışanları,
bir grup genetiği değiştirilen tohumlar üretimi şirketi yöneticileri
olarak
• sebze ve meyvelerin genetiğinin değiştirilmesini kendi bakış
açısına göre tartışır.
Doğaçlama
Öğretmen bir TV programı yapacaklarını,
her gruptan bir gönüllü temsilcinin TV programına katılacağını açıklar.
Programda bir çiftçi,
halk pazarında çalışan bir satıcı,
bir tüketici,
organik tarım derneğinden bir kişi,
genetiği değiştirilmiş tohum üreten şirketten bir yönetici katılacaktır.
DEĞERLENDIRME
Download