Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV düşürülecek`

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV
düşürülecek'
Başbakan Davutoğlu: - "Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV düşürülecek. Bunun
hangi oranda nasıl olacağı konusunda enerji verimliliğine göre bir
değerlendirme yapacağız"
Başbakan Ahmet Davutoğlu, dayanıklı tüketim mallarında Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) düşürüleceğini
bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektörel Ekonomi Şurası'nda konuşan Davutoğlu, katılımcıların
taleplerini dinlediğini, taleplere ilişkin ilgili bakanlarla istişarelerde bulunduğunu söyledi.
Davutoğlu, önceki toplantıda kendisini en çok etkileyen hususlardan birisinin, hemen hemen her ilden gelen
katılımcıların "ya organize sanayi bölgesi (OSB) istemesi ya da OSB sayısını artırmak istemesi" olduğunu
dile getirdi.
Sadece Artvin ve Hakkari'de OSB'nin bulunmadığını hatırlatan ve iki şehre ilişkin bilgiler veren Davutoğlu,
şöyle devam etti:
"Eğer bir ülkede, 81 vilayetten gelen her temsilci, daha fazla OSB istiyorsa orada üretim aşkı, üretim
heyecanı, inancı var demektir. Dolayısıyla bu konularda sizlerden çok açık destek bekliyoruz ve reel
ekonomi, üretimi, istihdamı artıracak ne talep varsa, bunlara hep olumlu bakmaya hazırız. Ama bu taleplerin
karşılanması sonrasında da sizlerin performansınızın yükselmesini bekliyoruz."
-Öğrenci burslarındaki KDV
Toplantıda öğrenci burslarından KDV alınması konusunun da dile getirildiğini belirten Davutoğlu, bir
akademisyen olarak bunu kabul edemeyeceğini söyledi.
Davutoğlu, "Varsa böyle bir şey, kesinlikle bunun önüne geçeriz. Öğrenci burslu okuyorsa bundan ayrıca
KDV alınması diye bir şey söz konusu olmaz" dedi.
OSB'lerde emlak vergisine üst sınır getirileceğini de aktaran Davutoğlu, "Öyle kafasına göre yerel
yönetimlerin veya değişik şekillerde uygulamalarla OSB'lerdeki üretim maliyetini artıracak bir duruma izin
vermeyeceğiz, böyle bir üst sınır getirilecek" diye konuştu.
Başbakan Davutoğlu, serbest bölgelerin, organize sanayi bölgelerine tanınan emlak vergisi istisnasından
yararlandırılmasına olumlu baktıklarını belirterek, bu konuda yasal düzenleme yapacaklarını bildirdi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
-"ÖTV düşürülecek"
Sektörün dayanıklı tüketim mallarında ÖTV'nin düşürülmesi önerisine olumlu baktıklarını ifade eden
Davutoğlu, "Dayanıklı tüketim mallarında ÖTV düşürülecek. Bunun hangi oranda nasıl olacağı konusunda
enerji verimliliğine göre bir değerlendirme yapacağız. Enerji verimliliğine göre bu uygulamayı
farklılaştıracağız ama kesinlikle ÖTV'de düzenlemeye gideceğiz" şeklinde konuştu.
Başbakan Davutoğlu, turizm sektörü küçük bir tıkanmaya girdiğinde hemen tedbir aldıklarını ve gerekli
düzenlemeleri yapıp özellikle Rusya ve İran pazarına dönük adımlar attıklarını anlattı. Davutoğlu, şöyle
devam etti:
"Hangi sektörümüzde böyle konjonktürel spesifik daralma olursa doğrudan bize başvuracaklar, noktasal
müdahalelerle bunun önüne geçeceğiz. Ama yine turizm ve taşımacılık bağlamında gündeme gelen
hususlarla ilgili aldığımız bazı kararlar var. Kruvaziyer gemilerin römorkör kullanma zorunluluğunu
kaldıracağız. Gemi trafik hizmetleri tarifesini düşüreceğiz, diğer ücret artışları kamunun her yıl yaptığı diğer
tüm vergi ve harçlardaki artış oranlarıyla aynı oranda kesinlikle ekstra bir artış olmayacak."
Lojistik Koordinasyon Kurulu'nu en kısa sürede kuracaklarını söyleyen Davutoğlu, başbakanlık genelgesiyle
bu hafta içinde bu adımın atılacağını söyledi.
-Filyos Endüstri Bölgesi
Filyos Endüstri Bölgesiyle ilgili sorunların dile getirildiğini aktaran Davutoğlu, gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmadığını, bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini kaydetti.
Davutoğlu, yeni Bakanlar Kurulu kararı için 30 Nisan'da Endüstri Bölgesi Kurulu'nun toplanacağını
belirterek, "Filyos Endüstri Bölgesinin önündeki engellerin hepsini, ne yapmak gerekiyorsa yapacağız,
kaldıracağız" dedi.
Üniversitelerin tıbbi cihaz ödemelerindeki gecikmelerle ilgili talepleri de ele aldıklarını anlatan Davutoğlu,
üniversitelerin tıbbi cihaz ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca doğrudan yapılarak gecikmenin
önleneceğini ifade etti.
Yazılımda özel sektörün desteklenmesine özel önem vereceklerini dile getiren Davutoğlu, yazılım
sektöründe özel sektöre kamu alanlarında ayrıcalık tanınacağını söyledi.
-"Koster filomuzun yenilenmesi için hurda teşviki"
Taşımacılıkla ilgili yapılacakları da anlatan Davutoğlu, Türk gemilerinin taşımacılıkta daha fazla pay alması
için iki önemli program başlatacaklarını belirtti.
Başbakan Davutoğlu, "Koster filomuzun yenilenmesi için hurda teşviki vereceğiz, bu konuda uygulamada bir
sıkıntı varsa dinlemeye hazırız. Geminin hurda değeri kadar Ulaştırma Bakanlığı döner sermayesinden hibe
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
veriyoruz. Yeni inşa edilecek gemiler için kredi garanti fonundan teminat garantisi vererek, firmaların
finansmana erişim problemini de ortadan kaldırdık" diye konuştu.
Başbakan Davutoğlu, büyük üretim merkezlerinin limanlara demiryoluyla bağlanması çalışmalarına hem hız
hem öncelik vereceklerini kaydetti.
Teşviklerle ilgili yapılacakları da anlatan Davutoğlu, tasarım desteklerinde her firmanın tasarımcı
istihdamının yanı sıra yerli tasarım şirketlerinden satın aldıkları tasarımı destekleyeceklerini bildirdi. Yurt
içindeki uluslararası katılımlı fuarların da yurt dışındaki fuarlar gibi destekleneceğini vurgulayan Davutoğlu,
fuar destek tutarını da yükselteceklerini söyledi.
-Madencilik izinleri
Madencilik izinleriyle ilgili bazı sitemler geldiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:
"Bu konuda gecikmeler varsa çözüm üretilmesi talimatı vermiştim. Arkadaşlarımız gerekli mekanizmaları
kuruyorlar. Ama bazı şeyler de abartılıyor. Son duruma göre 4 bin 305 ruhsata geçtiğimiz dönemde olumlu
cevap verildi. Bekleyen ruhsat 897 idi. Olumsuz cevap verilen 960 talep ise tekrar değerlendirildi. Son bir
haftada daha önce olumsuz olan 960 talep yeni bir değerlendirmeyle olumluya dönüştürüldü. Dolayısıyla
herhangi bir gecikmeye izin vermeyeceğiz."
Madencilik izin türü katsayısının 15 Nisan 2015'te yapılan düzenlemeyle indirildiğini söyleyen Davutoğlu,
maden arama izinlerinde yüzde 50, maden işletme izinlerinde yüzde 75, maden tesis ve alt yapı tesislerinde
yüzde 100 oranında indirime gidildiğini bildirdi.
Başbakan Davutoğlu, şöyle konuştu:
"Korunan alanlarla ilgili talep edilen hususlar yeni bir genelgeyle düzenlendi. Madenlerde orman izinleriyle
alakalı süreler kısaltıldı. Sektörlerin diğer talepleriyle ilgili gerekli çalışmalar da yapılıyor. Enerji Meclisi
yüzde 1.5 harcın kaldırılması konusunda bir talep getirdi. Bunu değerlendireceğiz."
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download