dışişleri bakanı ahmet davutoğlu estonyada yapılan nato dışişleri

advertisement
DIŞĐŞLERĐ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU ESTONYA’DA YAPILAN NATO
DIŞĐŞLERĐ BAKANLARI TOPLANTISINA KATILDI
22–23 Nisan tarihlerinde Estonya’nın başkenti Tallin’de
düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Türkiye’yi
temsilen Ahmet Davutoğlu katıldı. Toplantıda genel olarak
Afganistan’da yerel yönetime geçiş sorunu, Bosna - Hersek’in
Üyelik Eylem Planı’na (MAP) alınması ve üye ülkelerin
nükleer silahsızlanma konuları ele alındı. Estonya’da ikili
temaslarda da bulunan Davutoğlu ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton ve Bosna – Hersek Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj'la da
görüştü.
Afganistan’daki NATO Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) birliklerinin geri
çekilmesi ve bölgenin yerel güçlere bırakılması konusunda konuşan NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen, NATO’nun aktif rolden destekleyici role geçeceğini ve bu sürecin
2011 yılında şartlar elverdiği sürece hızlandırılabileceğini açıkladı.
Bosna - Hersek’in NATO Üyelik Eylem Planı’na alınması konusunda açıklama yapan
Davutoğlu, Türkiye’nin yıllardan beri bir destek güç olarak Bosna-Hersek’in yanında
bulunduğunu ve Boşnak, Hırvat ve Sırp halklar arasında bölünmüş, merkezi kuvvetin zayıf
olduğu bir ülkenin NATO üyeliği altında güçlenebileceğini belirtti. NATO’nun üye
devletlerin toprak bütünlüğünü koruduğunu belirten Davutoğlu, Đttifak üyeliğinin aynı
zamanda Bosna-Hersek’in AB üyeliği yolunda da elini güçlendireceğini söyledi.
Toplantıda ele alınan bir başka önemli konu ise nükleer silahsızlanmaydı. Nükleer silahların
kontrolünün kolaylaştırılması açısından sayılarının asgariye indirilmesi ve bu silahların sadece
savunma amaçlı kullanımına izin verilmesi konularına dikkat çeken Rasmussen, Soğuk Savaş
döneminden kalan silahların ABD’ye geri gönderilmesi gerektiğini belirtti. Đttifaka üye
ülkelerin bu konuda tek başına karar veremeyeceğini söyleyen Rasmussen, ortaklık çerçevesi
içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise füze
kalkanı sistemi çerçevesinde, üye ülkelerde bulunan nükleer silahların geri çekilmesinin ancak
Rusya’dan benzer bir adım atıldığı takdirde mümkün olabileceğini açıkladı.
Download