Etkinlikler / Ziyaretçi ve Dinleyici Olarak

advertisement
KİMYASAL TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİNİ TEMSİLEN DİNLEYİCİ
VE ZİYARETÇİ OLARAK KATILIM GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
ETKİNLİK
KATILIM
ETKİNLİK ADI
TARİHİ
DURUMU
26-29 Ocak
Dinleyici
2023'e Doğru Atık Yönetimi Sempozyumu
2015
Mevzuatlar Kapsamında Atık Yönetimi ve
27 Kasım
Dinleyici
İzin/Lisans Uygulamaları Semineri
2014
TÜRKTAY (Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık
22-23 Ekim
Dinleyici
Yönetimi) Paneli
2014
23-24 Eylül
Dinleyici
Yeşil İş 2014: Sürdürülebilir İş Buluşması
2014
16-17 Mayıs
Dinleyici
Sürdürülebilir Markalar Konferansı 2013
2013
28 Haziran
Dinleyici
Yeni TÜBİTAK AR-GE Destekleri Semineri
2012
25-27 Nisan
Ziyaretçi
18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı
2012
12-13 Ocak
Ziyaretçi
3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
2012
19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
14 Eylül 2011
Dinleyici
17.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve
16 Haziran
Dinleyici
Konferansı
2011
7.REW ( Geri Dönüşüm,Çevre Teknolojileri ve
08 - 11
Ziyaretçi
Atık Yönetimi) Fuarı
Haziran 2011
Yeşil Kamera Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
08 Nisan 2011
Dinleyici
Türkiye’de Avrupa Birliği Projeleri ve
Dinleyici
Yaygınlaştırılması Konferansı
25 Mart 2011
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği
Dinleyici
Bilgilendirme Semineri
9 Şubat 2011
Çevre Faslı ve Küresel İklim Değişikliği
Dinleyici
Müzakerelerinde Türkiye’nin Pozisyonu Semineri 20 Ocak 2011
Download