nisan faaliyet raporu - 2017

advertisement
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(28.03.2017-25.04.2017) (46)
1 - YÖNETİM KURULU:
Dönem içerisinde 4 kez toplanmış ve 98 değişik konuyu
görüşmüştür.
Toplantılarda üyelerimizle ilgili olarak,
- 54 terkin,
- 443 değişiklik,
- 206 yeni kayıt kararı alınmıştır.
2 - EVRAK HİZMETLERİ BİRİMİ:
Gelen 2.224 yazıya karşılık, gerçek ve tüzel kişilere 574
yazı göndermiştir.
3- TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Bu dönem 3.502 işlem yapmıştır.
4- BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ:
A) ODA SİCİLİ BİRİMİ:
- 4.155 Oda Sicil Belgesi düzenlemiştir.
B) K BELGESİ, KAPASİTE RAPORU VE İŞ MAKİNASI
BİRİMİ:
K Belgesi işlemleri kapsamında;
- 20 yeni kayıt,
- 235 belge yenileme,
- 11 devir ve değişim,
- 1.157 taşıt ilavesi gerçekleştirmiştir.
- Ayrıca; 51 adet makine ekpertiz ve
17 kapasite raporu işlemi yapmıştır.
C) ETÜD BİRİMİ:
- 41 gayrimenkul rayiç bedel işlemi,
- 5 gayrimenkul ekspertiz işlemi,
- 47 iş makinası tescili,
- 12 iş makinası haciz ve rehin işlemi,
- 70 rayiç fiyat tespiti,
- 2 fatura onayı,
- 93 Oda sicil müzekkere göndermiştir.
D) SİGORTACILIK BİRİMİ:
- 1 fiziki şartlar tetkiki,
- 205 levha güncelleme işlemi,
- 2 acente/şube kuruluşu ve
- 3 acente/şube levha uygunluk başvurusu
gerçekleştirmiştir.
E) TIR BİRİMİ:
Uluslararası nakliye firmalarına 988 adet TIR karnesi
satışı yapmıştır.
F) SAYISAL TAKOGRAF BİRİMİ:
154 Sayısal Takograf Kartı işlemini tamamlamıştır.
5- İÇ TİCARET BİRİMİ:
- Mesleki Eğitim Merkezi kayıt işlemi için 29 onay 4
fesih işlemi yapmış,
- 90 ustalık belgesi onaylamış,
- 25 TPE bilgi vermiş,
- 7 tüketici bilirkişilik yapmış,
- 2 çevre duyurusu gerçekleşmiştir.
6 - DIŞ TİCARET BİRİMİ ve DEİK TEMSİLCİLİĞİ:
- 1.855 dış ticaret belgesi onayı,
- 2.661 dış ticaret belgesi satışı yapmış,
- 70 duyuru işlemi yapmış,
- Üyelerimizden gelen 215 soruyu cevaplamış,
- Etiyopya firma ziyaretleri ve tanıtım toplantısı
düzenlemiş,
- Macaristan, Etiyopya, Fransa Pazar Araştırması
Raporu hazırlamıştır.
7- BASIN, YAYIN, HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL
MÜDÜRLÜĞÜ:
- Kamuoyunun
bilgilendirilmesi
amacıyla
ay
içerisinde 18 adet basın bülteni hazırlamış, ulusal
ve yerel gazetelerde Odamızla ilgili 249 haber
yayınlanmasını sağlamıştır.
8- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
- Üyelerimize bilgi amaçlı 1.038.087 cep mesajı
göndermiş,
- Ay içerisinde sosyal medyada Facebook gösterim
sayısı
453.043,
Twitter
takipçi
Instagram takipçi sayısı 1.631 olmuş,
sayısı
1.209,
- İnternet sitesini bu ay 10.404 kişi ziyaret etmiş,
- 112
online
belge
talebi
ve
28
tahsilat
gerçekleşmiştir.
9- KAYSERİ AB BİLGİ MERKEZİ:
- Ofisi ziyaret eden 4 kişiye projeler ve Avrupa Birliği
ile ilgili konularda bilgi aktarılmış,
- Horizon 2020 & Cosme Programı Bilgilendirme
Semineri organize edilmiştir.
10- MESLEK KOMİTELERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ:
- 30 Meslek Komitesi toplantısında, 32 gündem
maddesi görüşülmüştür.
- Görüşülen
gündem
maddelerinin
8’ü
Meslek
Komiteleri tarafından Yönetim Kuruluna havale
edilmiş ve Yönetim Kurulumuzda görüşülerek işlem
yapılmış,
- 224 üye temsilciliği araması gerçekleştirilmiş,
Bu dönemde;
- Engelli
İstihdamında
İş
ve
İşlemler
Konulu
Bilgilendirme Semineri,
- Banka Bölge Müdürleri ve Şube Müdürleri Genel
İstişare Toplantısı,
- Ortak Meslek Komite Toplantısı,
- Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Toplantısı,
- Devlet Malzeme Ofisi
- Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
konulu toplantı düzenlenmiştir.
11- TOPLANTILAR, ZİYARETLER VE ETKİNLİKLER:
- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Kayseri Şubesi ziyaret edilmiş,
Odamızı;
- İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü,
- Anadolu Bank Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcısı,
- Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü,
- Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyeleri,
- İKS Medya Ortakları,
- Ticaret
Borsası
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
- Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı,
- Etiyopya Yatırım ve Ticaret Müsteşarı ile Etiyopyalı
İş adamları,
- Erciyes Organ Nakli Vakfı Genel Sekreteri ve Tıp
Fakültesi Öğrencileri,
- Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
- Türk İşverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
ve 20 kişilik heyeti,
- Macaristan Ankara Büyükelçisi ile Macaristan Fahri
Konsolosu,
- Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyeleri,
- Yeşilay Kayseri Şube Başkanı ziyaret etmiş.
Ay içerisinde;
- Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret
Borsası, Develi, Yahyalı ve Bünyan Ticaret Odaları
işbirliğinde Ortak Meslek Komiteleri Toplantısı,
- Engelli
İstihdamında
İş
ve
İşlemler
Konulu
genel
istişare
Bilgilendirme Semineri,
- Bankacılık
Sektörü
hakkında
toplantısı,
- Odamız “Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı”,
- “Güvenli
Gıda
Güvenli
Gelecek’’
konulu
bilgilendirme toplantısı,
- Devlet
Malzeme
Ofisi
ve
KTO
işbirliğinde
düzenlenen “Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve
Geliştirilmesi” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
Odamızı temsilen;
- KUSİ Toplantısı,
- Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı,
- Kayseri KGK ile IBRD(International Bank for
Reconstruction
toplantısı,
and
Development)
işbirliği
- Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Olağan Genel
Kurul Toplantısı,
- Şehzade Market Danışmend Gazi Şubesi Açılış
Töreni,
- Yargıtay
Başkanlığı
Türkiye
Uluslararası
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TUUCM) ve TOBB
Akreditasyon Merkezi İşbirliği Protokolü İmza
Töreni,
- T.C Ekonomi Bakanlığı Devlet Destekleri Tanıtım
Toplantısı,
- “Kayseri Mobilya Fuarı” Basın Toplantısı,
- Kayseri 7. Mobilya Fuarı,
- Milli Güç Çalıştayı,
- İl Emniyet Müdürlüğü İl Özel Güvenlik Komisyon
Toplantısı,
- Kilo Market Eskişehir Bağları Şube Açılışı,
- Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Olağan Genel Kurul
Toplantısı,
- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına
iştirak edilmiştir.
12- YENİ HİZMET BİNASI FAALİYETLERİ:
- Konferans salonu inşaatı alt yapı imalatlarına
devam edilmiş, son montaj aşamalarına gelinmiş,
- Personel yemekhane düzenlemesi tamamlanmış,
Nisan başından itibaren personel yemekhanesi
hizmete açılmış,
- Peyzaj düzenlemesi, projelendirme ve teklif alma
süreçleri
bitirilmiş,
sözleşme
gelinmiştir.
25.04.2017
MAHMUT HİÇYILMAZ
Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
aşamasına
Download