Yöneylem Araştırması derneğinin düzenlediği, Yöneylem

advertisement
Yöneylem Araştırması derneğinin düzenlediği, Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği konularında çalışan doktora öğrencilerine yönelik kolokyum 24-25
Ekim 2014 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecektir.
Kolokyumun amacı, YA/EM doktora programlarını üç yıl içinde tamamlayacak
öğrenciler için bir forum oluşturmaktır. Öğrenciler Kolokyuma izleyici olarak
ya da çalışmalarını sunmak üzere katılabilir. Sunumlar, doktora tezi
çalışmalarından yazılmış bir bildiri şeklinde olabilir.
Bu toplantı, öğrencilerin araştırmaya yönelik fikirlerini tartışabileceği bir
platform oluşturacaktır. Programda,
·Kabul edilmiş bildirilerin sunumu vetartışılması
·Araştırma konuları, akademide ve sanayide mezuniyet sonrası fırsatlar,
bilimsel etik üzerine paneller düzenlenecektir.
·İki öğlen yemeği ve ilk günün sonunda düzenlenecek akşam yemeği yer
alacaktır.
Kimler katılabilir?
YA/EM yüksek lisans/doktora öğrencileri ile diğer bölümlerde YA/EM konularında
tez hazırlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri Kolokyuma katılabilir.
Kolokyuma sunum yapmak üzere ya da dinleyici olarak katılmak mümkündür. Sunum
yapacak katılımcıların bölümlerinde doktora pogramında bulunması ve
·İki yıl içinde doktora tezini savunacak durumda olması,
·Kolokyumdaki sunumlardan sonra düzenlenecek "tartışma toplantılarına"
katılması,
·Kendi bölümleri ya da danışmanlarınca önerilmesi beklenmektedir.
Katılımcılardan bilimsel program ve yemekler için ücret alınmayacaktır.
Ayrıca sunum yapacak 15 YA/EM doktora öğrencisinin konaklama masrafları (iki
gece için) YAD tarafından karşılanacaktır.
Başvuru İçin Gerekenler
·Sunum yapmak ya da dinleyici olarak katılmak isteyen öğrenciler
başvurularında ad, soyad, yazışma adresi, elektronik posta adresi, programı
(master ya da doktora) ve bölümlerini belirtmelidirler
·Sunum yapmak isteyen doktora öğrencileri tezlerinin adını ve konusunu içeren
kısa bir özet göndermelidir. Yapacakları sunuş için sunuşun adı ve 250
kelimeyi geçmeyen bir sunuş özeti eklenmelidir.
· Sunum yapmak isteyen öğrenciler başvurularına danışmanlarınca Kolokyum için
önerildiklerini gösteren ve beklenen doktora tezi savunma tarihini belirten
bir yazı eklemelidir.
Önemli Tarihler ve Başvuru Adresi
Başvuru için son gün: 1 Eylül 2014 (Sunuş yapmak ya da dinleyici olarak
katılmak isteyen öğrenciler "Başvuru İçin Gerekenler" bölümde belirtilen
bilgileri Haldun Süral'a (adres aşağıda) posta ya da elektronik posta yoluyla
ulaştırmalıdır).
Kabul edilen bildirilerin ve destek alan adayların ilanı: 10 Eylül 2014
Düzenleme Kurulu
Haldun Süral
Endüstri Mühendisligi Bölümü
Orta Dogu Teknik Üniversitesi
06800 Ankara Türkiye
[email protected]
0 312 210 4685
Sinan Gürel
Endüstri Mühendisligi Bölümü
Orta Dogu Teknik Üniversitesi
06800 Ankara Türkiye
[email protected]
0 312 210 2267
Download