11. sınıf yeni

advertisement
2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM
ANADOLU LİSESİ
YILI .........................................................................
11.SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 1.DÖNEM PLANI
EKİM
Ay
Hafta
Ders
Saati
1
3
2
3
3
3.
KAZANIMLAR
KONULAR
Biyoçeşitlilik
Test
No
Test Adı
A.11.1. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili 1
olan faktörleri sorgular.
Biyoçeşitlilik
Canlıların Yeryüzüne Dağılışını
Etkileyen Faktörler
A.11.1. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili 2
olan faktörleri sorgular.
Canlıların Yeryüzüne
Dağılışını Etkileyen
Faktörler
Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji
Akışı Ve Madde Döngüsü
A.11.2. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü 3
ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz
eder.
Ekosistemlerin İşleyişi,
Enerji Akışı ve Madde
Döngüsü
A.11.3. Su ekosistemlerinin unsurlarını ve işleyişini analiz
eder.
4
3
Nüfus Politikaları
B.11.1. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını 4
ve bunların sonuçlarını karşılaştırır.
Nüfus Politikaları
2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM
ANADOLU LİSESİ
YILI .........................................................................
11.SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 1.DÖNEM PLANI
1
3
Şehirler ve Etki Alanları
B.11.2. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından
örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini
yorumlar.
5
Şehirler ve Etki
Alanları
B.11.3. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel
özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından
yorumlar.
3
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi
Etkileyen; Doğal ve Beşeri
Faktörler
B.11.4. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim 6
süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.5. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki
ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder.
Üretim, Dağıtım ve
Tüketimi Etkileyen;
Doğal ve Beşeri
Faktörler
3
3
Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi
Etkileyen; Doğal Ve Beşeri
Faktörler
B.11.4. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim 6
süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.5. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki
ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder.
Üretim, Dağıtım ve
Tüketimi Etkileyen;
Doğal ve Beşeri
Faktörler
4
3
Doğal Kaynaklar
B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- 7
ekonomi ilişkisini açıklar.
Doğal Kaynaklar
KASIM
2
2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM
ANADOLU LİSESİ
YILI .........................................................................
11.SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 1.DÖNEM PLANI
OCAK
ARALIK
5
3
Doğal Kaynaklar
B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- 7
ekonomi ilişkisini açıklar.
Doğal Kaynaklar
1
3
Medeniyetlerin Merkezi: Türkiye
C.11.1. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi 8
olmasının
nedenlerini
coğrafî
konum
açısından
değerlendirir.
Medeniyetlerin
Merkezi: Türkiye
2
3
Türkiye’de Arazi Kullanımı
C.11.2. Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı 9
arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Türkiye’de Arazi
Kullanımı
3
3
Türkiye Ekonomisini Etkileyen
Faktörler
4
3
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
Ve Sonuçları
C.11.4. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını
değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
1
3
Türkiye’de Tarım
C.11.5. Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren 12
unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar.
C.11.6. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki
yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
2
3
Türkiye’de Hayvancılık
C.11.5. Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren 13
unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar.
C.11.6. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki
yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
Değerlendirme Sınavı-1 ( 15 Aralık 2016 )
C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını bunları 10
etkileyen şartları analiz eder.
11
Türkiye Ekonomisini
Etkileyen Faktörler
Türkiye’nin Ekonomi
Politikaları Ve
Sonuçları
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Hayvancılık
Download