sunum

advertisement
T.C EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
UR-GE DESTEĞİ
VİZYONUMUZ
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
3
UR-GE DESTEĞİ
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret
Odaları
TOBB, TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize Sanayi
Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici
Dernekleri
Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri
(SDŞ)
İmalatçıların
kurduğu dernekbirlik veya
kooperatifler
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
4
UR-GE DESTEĞİ
Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren,
coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği
ve rekabet halinde olan
KÜMELENME
NEDİR?
•üretici firmaların,
•yan sanayi firmalarının,
•hizmet tedarikçilerinin ve
•kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma
ajansları, odalar, sektör dernekleri)
bir araya geldiği bir çalışma modelidir.
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
5
UR-GE DESTEĞİ
Yoğun Rekabetin Yaşandığı Günümüzde
Dünyadaki Hızlı Gelişim ve Değişime Ayak
Uydurmak ve Rekabette Bir Adım Önde
Olmak İçin Tek Yol
NEDEN
KÜMELENME?
Kaybedenin hiç olmadığı, kümede yer
alanların tümünün kazandığı bir
birliktelik
Kümelenme
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
6
UR-GE DESTEĞİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
UR-GE
DESTEĞİ İLE
KÜMELENME
YAKLAŞIMIMIZ
• Ortak ihtiyaç analizi,
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret
heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
7
UR-GE DESTEĞİ
Proje Nedir?
İşbirliği kuruluşu
koordinasyonunda
firmalarımızın ortak vizyon
anlayışı içerisinde, plan ve
program yaparak ihracat
stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
Amacı, kapsamı, süresi,
bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları
ile öngörülen çıktıları
belirlenmiş faaliyetler
bütünü
Amaç?
PROJE
YAKLAŞIMIMIZ
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
8
UR-GE DESTEĞİ
96 Proje
PROJELERİMİZ
50 İşbirliği
Kuruluşu
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
1701
Firma
9
UR-GE DESTEĞİ
URGE Kuruluş Türleri
35
19
19
12
İhracatçı
Birliği
Dernek
Ticaret ve
Sanayi
Odası
Organize
Sanayi
Bölgesi
5
4
1
1
Ticaret
Odası
Sanayi
Odası
İmalatçı
Birliği
Teknokent
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
10
UR-GE DESTEĞİ
URGE Sektörler (İlk 8)
Elektrik-Elektronik
5
Diğer Sanayi Ürünleri
5
Makina ve Aksamları
16
Yaş Meyve ve Sebze
6
Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri
6
Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri
7
Tekstil ve Hammaddeleri
13
Ağaç Mamulleri
ve Orman Ürünleri
9
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
11
UR-GE DESTEĞİ
UR-GE
DESTEĞİ
Firmalar
İşbirliği
Kuruluşu
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
12
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç Analizi
Eğitim ve Danışmanlık
DESTEK
KAPSAMI
Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel Danışmanlık
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
13
UR-GE DESTEĞİ
İşbirliği Kuruluşu
Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi ve
İstihdam
DESTEK
SÜRECİ
Eğitim ve/veya
Danışmanlık
Programı
Yurtdışı Pazarlama
Programı ve/veya
Alım Heyeti
Bireysel
Danışmanlık
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
14
UR-GE DESTEĞİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
İHTİYAÇ
ANALİZİ
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
15
UR-GE DESTEĞİ
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret Yönetimi
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
Markalaşma
Inovasyon ve Kümelenme
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
Kalite ve Verimlilik
Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
Moda ve Tasarım
Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
16
UR-GE DESTEĞİ
Küme web sitesinin kurulumu
Küme tanıtım danışmanlığı
ÖRNEK
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
Dış ticaret danışmanlığı
Yurtdışı pazarlama danışmanlığı
Maliyet analizi teknik desteği
Kurumsallaşma teknik desteği
Sektör spesifik danışmanlık (Ör: Tarımsal Danışmanlık)
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
17
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
• Eşleştirme faaliyeti
• Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
18
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
yerlerin kiralama giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
19
UR-GE DESTEĞİ
Yurtdışı Pazarlama Programı Başvurusu
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMI
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Programın Gerçekleştirilmesi
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
20
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
21
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama
giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
22
UR-GE DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyet
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesi
Destek Miktarı : 2 Personel
Destek Oranı : % 75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
23
UR-GE DESTEĞİ
Küme Yöneticisi
Dış Ticaret Danışmanı
ÖRNEK
İSTİHDAM
Marka Danışmanı
İSTİHDAM :
PROJENİN ETKİNLİĞİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
24
UR-GE DESTEĞİ
Hedef Grup
• Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
ŞİRKETLER İÇİN
BİREYSEL
DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma
ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
25
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks.
36 Ay)
5 Adet
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
26
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Tebliğ
İHRACATA
YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
Uygulama Usul ve Esasları
Başvuru için Gerekli Belgeler
www. Ekonomi.gov.tr
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
27
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
28
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
29
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
30
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Tel : 444-43-63
Email:[email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards