istanbul medipol üniversitesi çocukluk çağı dil bozuklukları ve erken

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARI VE ERKEN MÜDAHALE DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DKT223786 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARI VE ERKEN MÜDAHALE
Ders Saati
3+0
Bölüm/Program
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere çocukluk çağı dil bozukluklarını tanıtmak, bunlarla ilgili erken teşhis ve müdahale
yöntem ve tekniklerine yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci:
1) Çocukluk çağı dil bozukluklarını tanır;
2) Çocukluk çağı dil bozukluklarında erken müdahalenin önemini ve nasıl uygulanacağını bilir;
3) Çocukluk çağı dil bozukluklarına ilişkin temel kavramları tanımlar; bu alanda kullanılan farklı yöntem ve
yaklaşımların farkına varır.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlere saygılı, yaratıcı, sorgulayan, çevreye duyarlı, takım halinde çalışabilme, eleştirel
düşünebilme.
1. Gelişimsel yetersizlik; iletişim ve dil bozuklukları
2. Tarama, değerlendirme ilke ve yöntemleri; very toplama teknikleri: görüşme, gözlem; tanı testleri; ekip
çalışması
3. Gelişimsel ve kazanılmış dil bozuklukları (örn. travmatik beyin hasarlı çocuklar); dil özellikleri ve ayırıcı tanı
4. Gecikmiş dil ve konuşma; ayırıcı tanı
5. Özgül dil bozukluğu, özellikleri, Türkçe’de görünümü ve ayırıcı tanı
Haftalara Göre İşlenecek 6. İki dillilik ve dil bozuklukları
7. Ara sınav
Konular
8. Otizmlilerde iletişim/dil bozukluğu özellikleri ve ayırıcı tanı
9. Öğrenme bozukluğunda dil özellikleri ve ayırıcı tanı
10. Özgül dil bozukluğu ve komorbidite durumlarda ayırıcı tanı
11. Erken müdahale yöntemleri ve ortamları; aile çalışmaları
12. Erken müdahale programı hazırlama
13. Klinik örnekler ve gözlem
14. Klinik örnekler ve gözlem
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, Tartışma, Ödev
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve
zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Nelson, N. W. (1998). Childhood language disorders in context. Needham Hill, MA: Allyn & Bacon.
Topbaş, S. Yavaş, M. (2010) Communication Disorders in Turkish.
Korkmaz, B. Beyin ve Dil: Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları
McCauley, R. Assessment of language Disorders.
Download