Gelişim Destek Ünitesi I Amaç Çalışma Yöntemi Eğitim Çalışma

advertisement
Gelişim Destek Ünitesi I
Okulöncesi
dönem
özel
Amaç
gereksinimli
çocukların
gelişimsel
değerlendirmelerinin yapılması ve uygun eğitim programlarıyla bilişsel,
dil, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ek
olarak, gelişimsel bozukluğu olan çocuklarla ilgili bilimsel çalışmalar
yürütmek ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin gelişimsel bozukluğu
olan çocuklar konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Çalışma
Bölümümüze başvuran çocuklar gelişim değerlendirmesi yapıldıktan
sonra, uygun görüldüğü takdirde, üniteye kabul edilir. Çocuğun ayrıntılı
Yöntemi
değerlendirmesi yapılarak gelişim yaşı belirlenir ve gelişimsel ihtiyaçları
doğrultusunda uygun bireysel eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.
Eğitim
Gelişimsel bozukluğu olan çocukların gelişimlerini desteklemek üzere
bireysel olarak ve gruplar için eğitim programları planlanır, uygulanır ve
yapılan çalışmalar değerlendirilir.
Çalışma
Çalışmalar haftada iki yarım gün 45 dakikalık seanslar şeklinde sürdürülür.
Benzer gelişimsel özelliklere sahip çocuklarla haftada bir kez grup
Takvimi
çalışmaları yürütülür.
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri: 3. ya da 4. sınıf öğrencileri ünitede
gözlem yapma, program geliştirme, uygulama ve değerlendirme, ailelere
rehberlik çalışmalarına katılma imkanlarına sahiptirler.
Aileler
Gelişimsel bozukluğu olan çocukların ailelerine yönelik destekleyici ev
eğitim programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ailelerin ihtiyaç
duydukları konularda aile eğitim seminerleri düzenlenmektedir.
Download