Gelişim Destek Ünitesi II - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi

advertisement
Gelişim Destek Ünitesi II
Okul dönemi özel gereksinimli çocukların gelişimsel
Amaç
değerlendirmelerini yapmak
Uygun gelişim destek programlarıyla çocukların bilişsel, dil, sosyal
ve motor gelişimlerini desteklemek
Okula uyum, akademik becerilerin öğretimi, bağımsız yaşam
becerileri gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları yürütmek
Gelişimsel bozukluğu olan çocuklarla ilgili bilimsel çalışmalar
yürütmek
Çocuklara farklı teknik ve yöntem uygulamaları ile gelişim destek
hizmeti sunmak
Özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti
sunmak
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin özel gereksinimli çocuklar
konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak
Bunun için öğrencilere çocuk ve ailelerle yapılan uygulamalı
çalışmaları gözlemleme imkanı tanımak
Çalışma
Yöntemi
Bölümümüze başvuran çocuklar gelişim değerlendirmesi yapıldıktan
sonra, uygun görüldüğü takdirde, üniteye kabul edilir. Çocuğun
ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak gelişim yaşı belirlenir ve gelişimsel
ihtiyaçları doğrultusunda uygun bireysel gelişim destek programları
hazırlanır ve uygulanır.
Eğitim
Gelişimsel bozukluğu olan çocukların gelişimlerini desteklemeye
yönelik bireysel ve grup çalışmaları şeklinde gelişim destek
programları planlanır, uygulanır ve yapılan çalışmalar değerlendirilir.
Çalışma
Takvimi
Çalışmalar haftada iki yarım gün 45 dakikalık seanslar şeklinde
yürütülmektedir. Benzer gelişimsel özelliklere sahip çocuklarla da
haftada bir kez grup çalışmaları yürütülür. Çocuk Gelişimi Bölümü
Öğrencileri: 3. ya da 4. sınıf öğrencileri ünitede gözlem yapm a,
gelişim destek programı geliştirme, uygulama ve değerlendirme,
ailelere rehberlik çalışmalarına katılma imkanlarına sahiptirler.
Aileler
Gelişimsel bozukluğu olan çocukların ailelerine yönelik destekleyici ev
eğitim programları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Yapılan
çalışmalar, uygulanan teknikler, aileye anlatılmakta ve evde de
programın devam edebilmesi için eve ödev formları verilmektedir. Aile
tarafından doldurulan bu formlar her hafta değerlendirilmekte ve
çocuktaki değişimi ailenin de görebilmesi ve takip edebilmesi için
formlar kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca lisans programı çerçevesinde
bölüm öğrencilerimize bu birimlerde teorikte edindikleri bilgileri,
uzman rehberliğinde pratiğe dönüştürme imkanı sağlanmaktadır.
Ailelerin ihtiyaç duydukları konularda aile eğitim seminerleri
düzenlenmektedir.
Rutin
bireysel ve
grup
aile
toplantıları
yapılmaktadır.
Download